Verzuim 'laatkomers' zien te voorkomen

Donderdag 16 maart was de landelijke Dag van de Leerplicht met als thema 'laatkomers'. Almeerse leerplichtambtenaren vroegen op verschillende basisscholen aandacht voor deze dag. Ze gingen in gesprek met laatkomers over het belang van onderwijs als springplank voor een kansrijke toekomst. Het doel van de Dag van de Leerplicht is om de leerplicht onder de aandacht te brengen bij leerlingen, ouders, scholen en andere betrokkenen. Naar school gaan is immers niet alleen een plicht, maar vooral ook een recht.

Wethouder René Peeters (Jeugd, Maatschappelijke ontwikkeling, Onderwijs en Sport): "Dankzij het recht om te leren, kunnen kinderen en jongeren zich optimaal ontwikkelen en maken zij straks meer kans op een leuke en passende baan. We zien erop toe dat iedereen gebruikmaakt van dat recht, zodat iedere leerling het beste uit zichzelf kan halen."