Vrijwilligersorganisatie de Kruidenreus krijgt vorm

De Kruidenreus bij Almeer Notaris
Foto: Aangeleverd

Op 16 december 2020 heeft Mr. Auke van der Meer van Almeer Notaris belangeloos de stichtingsakte
opgesteld van de vrijwilligersorganisatie de Kruidenreus. De samenwerking is door bemiddeling van ‘Mooi zo Goed zo’ tot stand gekomen.

Kruiden

Stichting De Kruidenreus is in april 2020 gestart met de aanleg en ontwikkeling van een biologische en educatieve kruidentuin in de vorm van een mens. “Een beetje groot uitgevallen dus het werd een reus”, aldus Mooi zo Goed zo.

Vrijwilligers

Op de plaats van de organen, groeien de kruiden die een positieve werking hebben op die organen.
Met een groep vrijwilligers wordt wekelijks het onderhoud en verdere ontwikkeling van de Kruidenreus
gedaan.

Groene wijk

Je vindt de tuin in de nieuwe groene wijk van Almere, in Oosterwold bij boerderij Uniek Leven
theehuis/lunchroom aan het Kathedralenpad pal naast de parkeerplaats bij de Groene Kathedraal.

Winterslaap

De  Kruidenreus is nu in winterslaap maar in het voorjaar weer open voor bezoek. Vol kleurige en
geurige bloemen waar ook de bijen en vlinders van meegenieten.   Meer informatie op
www.dekruidenreus.nl.

Mooi zo Goed zo

Mooi Zo Goed Zo, onderdeel van De Schoor, welzijnswerk Almere, ondersteunt en bemiddelt voor
verenigingen en stichtingen die bijdragen aan een leefbare stad. Mooi Zo Goed Zo helpt hen
bijvoorbeeld bij het vinden van sponsoring in de vorm van materialen, middelen, mankracht of
expertise. Meer weten? Kijk dan op www.mooizogoedzo.nl.

Foto

De Kruidenreus bij Almeer Notaris. Foto: Aangeleverd.

Artikel gepubliceerd door: 1Almere.nl.