Almeerse studentenverenigingen in de knel door corona

Foto: Pixabay

Net als studentenverenging Endzjin heeft ook de Almeerse studentenvereniging Bazinga! financiële problemen door de coronacrisis. Dat blijkt uit een brief van het college van burgemeester en wethouders.

Creatief

De studenten van Bazinga! kregen pas op een later moment financiële problemen. De studentenvereniging wist met tegenvallende inkomsten de exploitatie draaiende te houden. Dit kwam door met bijvoorbeeld diverse creatieve acties extra inkomsten te genereren.

Hulp

D66 Almere riep eerder het college op om de Almeerse studentenverengingen financieel te ondersteunen. De partij stelde vragen. Het college heeft de vragen nu beantwoord. Daaruit blijkt dat ‘de verantwoordingsnorm voor de jaarlijkse subsidie die Bazinga! ontvangt is komen te vervallen’.

“Bazinga! ontvangt voor de duur van de gedwongen sluiting van de horeca een extra financiële tegemoetkoming van de gemeente. Dit op basis van een door het bestuur van Bazinga! aangeleverd financieel plan. Deze tegemoetkoming is in eerste instantie voor de duur van 6 maanden toegekend. De aanvraag van Bazinga! is door de gemeente binnen 24 uur beoordeeld en goedgekeurd”, schrijft het college.

Het college geeft aan regelmatig overleg te voeren met de besturen van de studentenverenigingen in Almere.

Roeivereniging

Ook voor de studentenroeivereniging A.S.R.V. Agon geldt dat hun inkomsten grotendeels zijn weggevallen. Vanwege het feit dat zij geen vaste kosten hebben, omdat zij onderdeel zijn van Roeivereniging Pampus, levert dit geen financiële problemen op.