Motie tegen rubbergranulaat op sportvelden

Foto: Pixabay

Vanavond wordt de SP-motie over rubbergranulaat op sportvelden behandeld. De SP dient vandaag de motie in om een eind te maken aan het gebruik van rubbergranulaat op Almeerse sportvelden. “Dit ter bescherming van de gezondheid van sporters, het milieu en ter voorkoming van onvoorziene saneringskosten”, schrijft de partij in de motie.

Gezondheidsrisico’s

“Nog altijd bestaat er grote discussie over de gezondheidsrisico’s, met name voor kinderen, door het sporten en spelen op rubbergranulaat”, aldus Hans Everhard van SP Almere. “Ondanks dat een onderzoeksteam van het RIVM als formeel standpunt aangaf dat blootstelling aan gevaarlijke stoffen onder de grenswaarde blijft is alom bekend dat een groot deel van datzelfde RIVM team die conclusie dat het binnen veilige marges is niet deelt. Daarnaast zijn er gerenommeerde top wetenschappers die zeggen dat het onverantwoord is om kinderen te laten sporten op de vermalen rubber banden. Mede door nieuwe wetenschappelijke inzichten van de laatste 4 jaar”.

Naast de discussie over de risico’s voor de volksgezondheid is de wetenschap wel unaniem over het risico voor het milieu. Het gaat dan om gevaren op gebied van bodem en oppervlaktewater. Ook het RIVM zegt dat er een risico is voor het milieu.

Sportclubs

“Sportclubs beweren dat zij maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de rubberkorrels niet in het milieu terecht komen. Echter concludeerde stichting Kom van dat Gras af eerder dat voetbaalclubs in Almere deze maatregelen niet of nauwelijks nemen en diende daarom handhavingsverzoeken in die momenteel nog steeds in behandeling zijn bij de gemeente Almere”, aldus Everhard.

Boete

Eerder werd het sportbedrijf in Enschede beboet voor het vervuilen van het milieu met een bedrag van Euro 15.000. Wanneer de rubberkorrels de bodem naast en onder de velden verontreinigt is de gemeente volgens de wet verplicht de bodem te laten saneren. Dit brengt volgens de SP enorme onvoorziene kosten met zich mee.

“Om peperdure bodemsanering en milieuvervuiling te voorkomen en omdat we onze sportende kinderen onder geen beding in gevaar mogen brengen wil de SP dat de sportvelden zo snel mogelijk ontdaan worden van rubber afval en ingestrooid worden met een milieuvriendelijk alternatief zoals kurk korrels”, zo schrijft de partij.