Nieuwe procedure verkoop zelfbouwkavels in Almere

Foto: almere gemeente

Vanwege de overgrote belangstelling bij de verkoop van nieuwe zelfbouwkavels, heeft de gemeente Almere besloten de verkoopprocedure aan te passen. Bij de eerstvolgende verkoop van kavels in De Laren op 9 maart 2017, zal er worden geloot om een kiesnummer.

De nieuwe procedure is laagdrempelig en biedt iedereen die graag zelf wil bouwen, een eerlijke kans. Wie in aanmerking wil komen voor nieuw uit te geven kavels, dient hiervoor een lotingformulier in te vullen. Op de dag van de verkoop dienen de formulieren compleet ingevuld in het bezit te zijn van de Kavelwinkel. Vervolgens zal er worden geloot om het kiesnummer. Wiens formulier het eerste uit de tombola wordt getrokken, mag als eerste een kavel kiezen. De loting is afgelopen als alle kavels gekozen zijn. Kavels die niet worden gekozen, komen de dag na verkoop beschikbaar op de online kavelkaart van Ik bouw mijn huis in Almere. Op deze kaart vindt de klant alle informatie over beschikbaarheid van zelfbouwkavels in de stad.

Kamperen voor kavels

Het afgelopen jaar nam de verkoop van kavels een bijzondere wending. De verkoopprocedure ‘wie het eerst komt, heeft eerste keus’ leidde ertoe dat belangstellenden soms weken van tevoren voor een kavel gingen kamperen bij de verkooplocatie. De campings kwamen regelmatig in het nieuws, waardoor het fenomeen onlosmakelijk werd verbonden met de verkoop van nieuwe kavels. Het beeld dat dagenlang wachten voor een kavel noodzakelijk zou zijn om zelf je droomhuis te bouwen, resulteerde tot steeds eerdere rijvorming en een toenemend aantal klachten over de verkoopprocedure. De procedure zou oneerlijk en ondoenlijk zijn.

Dergelijke rijvorming is ook niet wat de gemeente met de verkoopprocedure heeft beoogd. De gemeente Almere wil juist iedereen een kans bieden om zelf een huis te kunnen bouwen. De nieuwe verkoopprocedure sluit hier goed op aan. Overigens hebben kavelkopers die dagen in de rij hebben gestaan voor hun droomkavel, aangegeven terug te kijken op gezellige tijd met veel saamhorigheid.

Voor meer informatie over de nieuwe verkoopprocedure: www.ikbouwmijnhuisinalmere.nl/