Afsluitingen op Waterlandseweg ter hoogte van A6

Foto: rijkswaterstaat

Voor de verbreding van de A6 worden verschillende viaducten over de A6 verbreed en vernieuwd. Dit geldt ook voor het viaduct over de Waterlandseweg, de Waterlandsebrug. De komende periode gaat aannemerscombinatie Parkway6 hier heiwerkzaamheden uitvoeren. Voor de veiligheid van de wegwerker en de weggebruiker wordt tijdens het werk de Waterlandseweg ter hoogte van de A6 geheel of gedeeltelijk afgesloten. Om de hinder voor het verkeer te beperken vinden de werkzaamheden en afsluitingen in de avond en nacht plaats.

Waterlandseweg in beide richtingen afgesloten
De Waterlandseweg is op maandag 27 en dinsdag 28 november in beide richtingen dicht tussen 20.00 en 6.00 uur op. Ook in het weekend van vrijdag 1 december 20.00 uur tot maandag 4 december 6.00 uur is de weg dicht. Tijdens dit weekend wordt het tussensteunpunt van het viaduct gebouwd. Hiervoor zijn geen heiwerkzaamheden nodig.

Om van de ene naar de andere kant van de snelweg te komen (Stad naar Haven en andersom) kunnen automobilisten gebruik maken van de A6. De op- en afritten Almere Stad (5) zijn bereikbaar en automobilisten kunnen keren bij afslag Almere Haven (4) of Almere Buiten-West (6).

Waterlandseweg in richting van Zeewolde afgesloten
De Waterlandseweg is vanuit Stad richting Zeewolde, tussen 20.00 en 6.00 uur, afgesloten op
donderdag 23 en vrijdag 24 november, woensdag 29 en donderdag 30 november en maandag 4 en dinsdag 5 december.

Om van Almere Stad richting Zeewolde te komen, kunnen automobilisten gebruik maken van de A6. De op- en afritten Almere Stad (5) zijn bereikbaar en automobilisten kunnen keren bij afslag Almere Haven (4).

Waarom vinden de heiwerkzaamheden in de nacht plaats?
Met het plannen van werkzaamheden wordt altijd een afweging gemaakt tussen veiligheid, het beperken van verkeershinder en hinder voor de omgeving. Omdat er dicht langs de Waterlandseweg gewerkt wordt kan het voor de veiligheid van de wegwerker en de weggebruiker nodig zijn om de Waterlandseweg geheel of gedeeltelijk af te sluiten. Om de verkeershinder dan zoveel mogelijk te beperken, mag de weg alleen in de avond en nacht afgesloten worden. Hierdoor wordt er ook soms ’s nachts gewerkt. Ons streven is om zo veilig mogelijk te werken, met zo min mogelijk verkeers- en geluidshinder. Helaas is dit niet altijd mogelijk.

Schiphol-Amsterdam-Almere
Rijkswaterstaat verbreedt de komende jaren de drukke snelwegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere. Het project A6 maakt hier onderdeel van uit. Extra rijstroken zorgen ervoor dat de doorstroming verbetert en daarmee de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad. De weg wordt over een lengte van ruim 13 kilometer verbreed naar vier rijstroken per rijrichting en voorziet door middel van zonnepanelen in zijn eigen energiebehoefte. Ook wordt de leefbaarheid in de omgeving vergroot. Het werk aan de A6 is klaar voordat de Floriade in 2022 van start gaat.