Gemeente Almere erkend als mantelzorgvriendelijke organisatie

Foto: gemeente almere

De landelijke stichting Werk & Mantelzorg heeft de gemeente Almere de erkenning ‘Wij werken mantelzorgvriendelijk’ toegekend. Als grote werkgever vindt de gemeente het belangrijk om aandacht te hebben voor de combinatie van werk en mantelzorg. Zo’n één op de acht werknemers zorgt naast hun baan namelijk langdurig voor een naaste met een beperking of chronische ziekte. Overbelasting kan dan op de loer liggen. De landelijke erkenning is een blijk van waardering en een bevestiging van de inzet voor een goede balans tussen werk en privé.

De gemeente mag de erkenning in de vorm van een embleem zichtbaar op het stadhuis voeren. Daarmee laat de organisatie zien dat het thema werk en mantelzorg bespreekbaar is. Medewerkers krijgen bijvoorbeeld informatie over wettelijke verlofregelingen en over mogelijkheden om het werk (tijdelijk) flexibel in te delen. Verantwoordelijk wethouder Froukje de Jonge: “De erkenning laat zien dat we als werkgever op de goede weg zijn. Het betekent echter niet dat we nu achterover kunnen leunen. Het bewaken van de balans tussen werk en zorgtaken blijft onze aandacht vragen. Zeker omdat het aantal mantelzorgers landelijk – en dus ook binnen de gemeente – de komende jaren waarschijnlijk blijft toenemen. Ik hoop dat ons voorbeeld veel andere werkgevers in de stad inspireert. Want dit vraagstuk speelt overal waar mensen werken; in bedrijven en instellingen van alle formaten.”

Directe vervolgstappen
De erkenning werd op 6 november uitgereikt tijdens een bijeenkomst met medewerkers voor wie het thema relevant is. Er werden verhalen en ervaringen gedeeld en er zijn tips en suggesties opgehaald. Zo werkt de gemeente direct verder aan een organisatie waarin de combinatie van werk en mantelzorg net zo gewoon wordt als de combinatie van werk en gezinsleven.

Advies en ondersteuning voor mantelzorgers
De VMCA (Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale) vervult in Almere de rol van expertisecentrum waar het gaat om informatie, advies en ondersteuning aan mantelzorgers. Er zijn in de stad allerlei mogelijkheden om meer kennis en vaardigheden op te doen, even tot ontspanning te komen of de zorgtaken tijdelijk over te dragen aan een ander. De VMCA is vertegenwoordigd in de Almeerse wijkteams. Meer informatie is ook te vinden via vmca.nl of door te bellen naar (036) 534 14 04.

Foto: Wethouder Froukje de Jonge nam vandaag het erkenningsembleem voor mantelzorgvriendelijke organisatie van de Stichting Werk & Mantelzorg in ontvangst.