Welke dieren scharrelen er ‘s nachts in uw tuin

Veel mensen vinden het leuk om te weten welke dieren in hun tuin zitten. Een groot deel van het stadsoppervlak bestaat uit tuinen. Door te onderzoeken wat daarin allemaal rondscharrelt, ontstaat een goed beeld welke (zoog)dieren er bijvoorbeeld in de stad leven. Zo’n onderzoek naar het gebruik van tuinen door met name vos en andere roofdieren was afgelopen jaren een succes in Lelystad. Reden voor Landschapsbeheer Flevoland om dit project uit te breiden naar Almere.

Met behulp van wildcamera’s is dit onderzoek tegenwoordig makkelijk uit te voeren. Almeerders kunnen aangeven mee te willen doen met hun tuin. Eén of twee weken wordt er dan door Landschapsbeheer een wildcamera geplaatst in de tuin, waarna de beelden worden uitgelezen. Waarnemingen van zoogdieren worden per tuin genoteerd in www.waarneming.nl , zodat deze data bij kunnen dragen aan het in kaart brengen van bijzondere natuur in Almere. Op verzoek van de Gemeente Almere streven we naar een spreiding van de camera’s over heel Almere.

Ook benieuwd naar wat er in uw tuin rondscharrelt? En woont u in Almere? Geef u dan snel op via [email protected] Meer informatie vindt u op onze website www.landschapsbeheerflevoland.nl

Foto: Landschapsbeheer Flevoland