Oplevering ZEN-woningen nieuwe stap naar energieneutraal Almere

Foto: Unsplash/cc-by-cc0

Twaalf huurders hebben vandaag de sleutel gekregen van hun zeer energiezuinige sociale huurwoning in Nobelhorst in Almere. Wonen in een ZEN-woning is niet alleen goed voor het milieu, maar ook fijn voor de portemonnee.

ZEN staat voor Zeer Energiezuinige Nieuwbouw. In het kort komt het erop neer dat ZEN-huizen zelf energie opwekken voor het gebruik van de bewoners. Bij het ontwerp en de bouw van de ZEN-huizen heeft woningcorporatie Ymere gekeken hoe zoveel mogelijk energie kan worden bespaard en teruggewonnen. De huizen hebben zonnepanelen en zonnecollectoren, de warmte van het douchewater wordt hergebruikt en alle isolatie sluit naadloos op elkaar aan. Huurders van de ZEN-sociale-huurwoningen besparen, afhankelijk van verbruik en gezinsgrootte, flink op de energiekosten.

Energie Werkt!

Warmte is een belangrijk onderwerp in het programma Energie Werkt! Via dit programma werkt de gemeente aan een energieneutraal Almere. Hiervoor zijn forse slagen nodig in het verduurzamen van bestaande woningbouw en leggen we voor nieuwbouw de lat nog hoger: geen energieneutrale maar energieleverende woonwijken. In de woningvoorraad zijn er volop kansen om te komen tot verduurzaming. Zowel met het reduceren van de energienota, het produceren van duurzame energie op of nabij het gebouw als door hergebruik van materialen.

Monitor 2017

Uit de monitor Energie Werkt! 2017 blijkt dat de interesse in hernieuwbare energie groeit in Almere. Er is veel animo onder Almeerders voor de duurzaamheidslening, en de plaatsing van zonnepanelen op daken van woningcorporatiewoningen verloopt naar wens. In 2017 worden 650 extra huurwoningen van de Alliantie voorzien van zonnepanelen en er zijn dit jaar tien extra gemeentelijke panden van zonnepanelen voorzien. Dat brengt het totaal op 71. Ook zijn er een aantal grootschalige duurzame energieprojecten mogelijk gemaakt (mede) door de gemeente: zonneveld De Vaart, opschaling van de windmolens langs de A27 en de vergunningaanvraag voor het windpark in Almere Pampus eind van dit jaar. Voor wat betreft de warmtetransitie heeft Almere een plan van aanpak dat bij veel andere gemeenten als voorbeeld wordt gebruikt.

Er is meer nodig

Wel zien we dat grootschalige duurzame energieprojecten in de praktijk meer tijd vergen dan gedacht. Dat komt onder meer door vertraging vanwege beroeps- en bezwaarprocedures, maar ook doordat landelijke wet- en regelgeving nog niet op alle fronten ‘groen’ is. De grotere klappers van het programma Energie Werkt! worden in de loop van 2020 verwacht, met de realisatie van zonnevelden en windmolenparken. Ook leggen steeds meer bewoners en bedrijven zelf zonnepanelen op hun daken en worden gebouwen beter geïsoleerd, al dan niet geholpen met middelen van de gemeente. De kans is echter groot dat de 3,9 petajoule aan besparing / opwekking niet wordt behaald in 2022. We hebben veel werk verzet, met mooie resultaten, maar er is méér nodig om de ambitie te halen. Daarom moeten de komende jaren op meerdere fronten alle zeilen worden bijgezet.