Meer dan een bos hout

Foto: gemeente Almere

In Stichtse Kant zijn in 2013 enkele archeologische resten gevonden die dateren uit de Nieuwe Steentijd, zo’n 4500 jaar geleden. Die vondst bestond uit een handjevol houten palen die geplaatst waren in een nu lang verdwenen meer. In 2016 werd rondom die vondsten nader onderzoek uitgevoerd.

Naar aanleiding daarvan wordt nu vermoed dat de palen deel uit maakten van een aantal enorme installaties om vissen of vogels mee te vangen. Het is de eerste keer dat in Nederland dergelijke grote houten vangstconstructies zijn gevonden en onderzocht kunnen worden. Aankomende zomer wordt er met vrijwilligers uit Almere verder onderzoek gedaan aan de palenrijen.

Op 18 mei presenteert Willem-Jan Hogestijn, stadsarcheoloog van Almere, de resultaten en bevindingen tot nu toe. Het onderwerp van zijn lezing is niet alleen de vondst zelf die mogelijk uniek is voor Europa. Maar ook, en vooral wie de mensen waren die deze installaties gebouwd kunnen hebben, waar zij vandaan zijn gekomen, maar ook en vooral wie deze mensen waren die deze installaties gebouwd hebben en waar zij vandaan zijn gekomen. En welke invloeden hebben deze mensen, nu na 4500 jaar, nog altijd op ons leven? Daar kunnen we u meer over vertellen tijdens de lezing die gratis toegankelijk is. Aanmelden is niet nodig.

Programma
– 16.30 uur inloop
– 17.00 uur welkomstwoord door Bureau Archeologie en Monumentenzorg
– 17.05 uur lezing door Willem-Jan Hogestijn
– 17.40 uur borrel
– 18.15 uur einde

Erfgoedhuis Almere
Baltimoreplein 112
1334 KA Almere Buiten
Openingstijden: di t/m do 13.00-16.00 uur.