Koninklijke onderscheiding Harry van Dorenmalen

Harry van Dorenmalen ontvangt koninklijke onderscheiding
Foto: gemeente almere

Op donderdag 23 maart 2017 heeft burgemeester Franc Weerwind Harry van Dorenmalen tot Officier in de Orde van Oranje Nassau benoemt. Deze heugelijke gebeurtenis vond plaats tijdens de afscheidsreceptie van de heer Van Dorenmalen bij IBM Nederland, waar decorandus 12 jaar de functie van algemeen directeur heeft vervuld.

Tijdens deze hoofdfunctie speelde Harry van Dorenmalen een zeer actieve rol bij innovatie-initiatieven in de Amsterdamse regio. Door de jaren heen heeft hij dit gedaan door betrokkenheid bij Amsterdam Smart City, Green IT en Amsterdam Economic Board. Daarnaast is hij gepassioneerd bestuurder van de Economic Development Board Almere en voorzitter van de Raad van Toezicht van Almere City Marketing. Vanaf 2006 is de heer Van Dorenmalen actief als voorzitter van de commissie ICT, binnen het bestuur van VNO NCW, de werkgeversvereniging van Nederland. Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het ontwikkelen en uitvoeren van de innovatie-agenda van Nederland.

Ook de wetenschap heeft zijn aandacht. Sinds januari 2013 is Harry van Dorenmalen lid van het gebiedsbestuur Exacte Wetenschappen van NWO: de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. In deze rol levert hij een bijdrage aan het behoud van een excellent wetenschappelijk klimaat in Nederland, met speciale aandacht voor de toepassing van kennis. Hij ziet daarbij als geen ander dat het gebruik van wetenschappelijke kennis bijdraagt aan welvaart en welzijn. Harry van Dorenmalen maakt zich er dan ook hard voor dat NWO de dialoog met de maatschappij aangaat en uitlegt welke impact onderzoeksresultaten hebben op de maatschappij. Kortom, in zijn rol als bestuurder wil hij het verschil maken door wetenschap, maatschappij en industrie met elkaar te verbinden.

Harry van Dorenmalen heeft zich ook ingezet om de kansen voor vrouwen in het bedrijfsleven en in andere organisaties te vergroten. Hij is een actief pleitbezorger van concrete acties en concrete doelstellingen om diversiteit in Nederland naar een volgend niveau te tillen. Ook heeft hij zich zowel op lokaal en nationaal niveau als op Europese schaal ingezet voor gelijke kansen van Lesbian, Gay, Bisexual en Transgender (LGBT). Niet alleen voerde Harry van Dorenmalen hier een actief beleid op binnen IBM zelf, ook binnen (internationale) organisaties op het gebied van LGBT heeft hij een voortrekkersrol vervuld.