HIV-Behandelcentrum Flevoziekenhuis bestaat tien jaar

In de afgelopen 10 jaar is er veel veranderd in de zorg voor patiënten met HIV. Hiv is een afkorting voor het humaan immunodeficiëntie-virus. Het virus tast het afweersysteem van het lichaam aan en kan uiteindelijk aids veroorzaken. Van een dodelijke ziekte is een HIV-infectie een chronische aandoening geworden waarvoor weliswaar dagelijks medicatie moet worden ingenomen maar waar goed mee te leven is. “Met HIV kan je gezond oud worden!” zegt verpleegkundig specialist Tine Duijf.

De circa 200 HIV-patiënten die zijn ingeschreven bij het behandelcentrum in het Flevoziekenhuis, hebben altijd te maken met dezelfde arts en verpleegkundig specialist. Daardoor ontstaat een vertrouwensband. Die is belangrijk, want HIV heeft vaak nog een afschrikwekkende klank. Veel mensen die de diagnose krijgen denken dat zij dood gaan. Dankzij de huidige zorg/behandeling is dat absoluut niet meer zo. De levensverwachting is gelijk aan die van mensen zonder HIV.

Het HIV behandelcentrum in het Flevoziekenhuis is een van de 27 Nederlandse behandelcentra. Er is 24 uur per dag iemand bereikbaar. Dat maakt de zorg laagdrempelig en ‘dichtbij’ de patiënt. Tevens is het HIV behandelcentrum van het Flevoziekenhuis sinds 2017 HKZ-gecertificeerd. Het certificaat geeft aan dat het ziekenhuis voldoet aan de landelijke normen van de Nederlandse Vereniging van HIV Behandelaren (NVHB). Het HKZ- (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector)-certificaat geeft patiënten de garantie dat zij goede verantwoorde zorg ontvangen.

Foto: Het team van het HIV behandelcentrum: vlnr: verpleegkundig specialist Tine Duijf, internist-infectioloog dr. Judith Branger en internist-infectioloog dr. Renée Douma.