Flevoziekenhuis heeft met alle Zorgverzekeraars contract voor 2018

Foto: flevoziekenhuis

Het Flevoziekenhuis heeft voor 2018 met alle zorgverzekeraars afspraken gemaakt. Het betreft de zorgverzekeraars Zilveren Kruis, VGZ, CZ, Zorg en Zekerheid (ook namens ONVZ en Eno), Menzis, ASR, DSW en Caresq en alle merken die onder deze verzekeraars vallen. Het Flevoziekenhuis is in 2018 voor alle budgetpolissen geselecteerd. Patiënten kunnen er vanuit gaan dat alle zorg van het Flevoziekenhuis die valt in het basispakket – ongeacht hun verzekering – altijd vergoed wordt door de zorgverzekeraar.

“Wij bieden een breed palet aan zorg voor Almere en de regio. Het is belangrijk dat wij onze patiënten – ongeacht hun verzekering – de zekerheid kunnen bieden dat hun zorg vergoed wordt. Onze medewerkers werken dag en nacht hard om onze patiënten topzorg dichtbij te leveren. We zijn er trots op dat alle verzekeraars overtuigd zijn van de kwaliteit van onze zorg”, aldus Anita Arts, voorzitter van de raad van bestuur van het Flevoziekenhuis.

Jaarlijks onderhandelen ziekenhuizen en zorgverzekeraars over het aantal behandelingen dat een ziekenhuis mag uitvoeren, de prijs en de kwaliteit van de zorg. Dat wordt vastgelegd in een inkoopcontract. Het Flevoziekenhuis heeft met alle zorgverzekeraars zo’n inkoopcontract. Het ontbreken van een overeenkomst tussen een ziekenhuis en een verzekeraar kan betekenen dat een patiënt moet bijbetalen voor een behandeling of de rekening eerst zelf moet betalen. Daarom streeft het Flevoziekenhuis er altijd naar om met alle zorgverzekeraars een contract af te sluiten.

De meeste zorg die het ziekenhuis verleent, valt onder de basisverzekering. Deze zorg wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Het ziekenhuis dient de rekening rechtstreeks in bij de zorgverzekeraar. Voor ziekenhuiszorg geldt een wettelijk eigen risico, dat patiënten zelf moeten betalen. Het eigen risico blijft in 2018 gelijk op 385 euro. Sommige verzekeringen kennen een vrijwillig hoger eigen risico.

Meer weten?
Meer informatie over zorgkosten en antwoorden op veel gestelde vragen vindt u op:
https://www.flevoziekenhuis.nl/patient-en-bezoek/checklist-voor-uw-afspraak/zorgkosten

Het Flevoziekenhuis heeft daarnaast een Verzekerdenpunt in de centrale hal. Voor meer informatie over uw specifieke situatie, kunt u contact opnemen met uw eigen zorgverzekeraar.