‘Boeren, burgers en buitenlui’

Foto: monumentendagen almere

‘Boeren, burgers en buitenlui’ is het thema van Open Monumentendag 2017. Hoewel Almere nog geen officiële monumenten heeft, staat het wel vol met bijzondere gebouwen en zijn veel stedenbouwkundige experimenten in Almere gerealiseerd. Het verhaal over dit gebouwde erfgoed wordt verteld tijdens Open Monumentendag, die  plaatsvindt in het tweede weekend van september. Als eerste aanzet zal Gerda Lenselink, werkzaam bij Deltares, op 30 maart tijdens een lezing in het Archeologiehuis ingaan op het thema van dit jaar in relatie tot Almere.

Boeren, burgers en buitenlui zijn ook in  Almere overal te vinden. De stadskernen worden omring door groen, en grote delen van het van het onbebouwde gebied worden al jarenlang door boeren bewerkt. Eerst door de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, later door moderne ondernemers  ‘Burgers’ uit Amsterdam werden ‘buitenlui’ in Almere en het ene na het andere stadslandbouwinitiatief stak de kop op. Aan de ene kant kent Almere buitenwijken met veel groen en grote alleenstaande huizen of kleine bedrijfjes en anderzijds drukbevolkte stadscentra  Zowel de ‘boeren’ als de  ‘burgers’, de inwoners van Almere, hebben geëxperimenteerd met wonen in het groen.

Open Monumentendag is een landelijk evenement dat plaatsvindt gedurende het tweede weekend van september. Tijdens het evenement worden bijzondere gebouwen opengesteld voor het publiek. Naast de openstelling van panden worden er eveneens activiteiten georganiseerd. Op 30 maart kunnen inwoners van Almere de inspirerende lezing over het landelijke thema bijwonen en vervolgens meedenken over de invulling van het evenement in 2017. Meer informatie over het evenement vindt u hier: http://www.openmonumentendag.nl

De lezing is gratis toegankelijk, aanmelden is niet nodig.

Programma donderdag 30 maart

– 16.30 uur inloop
– 17.00 uur welkomstwoord + inleiding door Bureau Archeologie en Monumentenzorg
– 17.10 uur lezing door Gerda Lenselink
– 17.40 uur brainstorm onder leiding van Bureau Archeologie en Monumentenzorg
– 17.55 uur borrel + ideeën uitwisselen
– 18.15 uur einde

Het Archeologiehuis
Baltimoreplein 112
1334 KA Almere Buiten

Openingstijden: di t/m do 13.00-16.00 uur.