Almere komt met beleidsplan voor bomen

Foto: Baykedevries/cc-by-sa-3.0 Netherlands

Het college heeft een nieuw beleidsplan voor bomen opgesteld. Dit Bomenkader onderstreept het belang van bomen voor de groene stad die Almere is. In het Bomenkader staan handvatten voor de gemeente om afwegingen te maken bij tegenstrijdige belangen en beschrijft de kaders voor het betrekken van bewoners. Het Bomenkader is tot stand gekomen met behulp van een stadsconsultatie waarbij Almeerders hebben meegedacht over de vraagstukken. Het college legt het Bomenkader voor aan de gemeenteraad.

Almere is een groene stad. Dat komt vooral door de vele mooie bomen. Maar bomen kunnen ook voor overlast zorgen. We willen Almere groen houden, maar willen ook rekening houden met wensen van bewoners. Dat gaat soms niet goed samen. Ervaringen van de afgelopen jaren en een aantal discussies in de stad en in de raad over uitgangspunten voor behoud of verwijdering van bomen waren voor het college aanleiding om een Bomenkader op te stellen. In het Bomenkader leggen wen we de betekenis van bomen voor de stad vast en beschrijven we hoe de gemeente inwoners betrekt bij het verwijderen en vervangen van bomen. Wethouder Frits Huis: “Bomen zullen altijd onderwerp van gesprek blijven, maar met dit Bomenkader kunnen we die gesprekken voeren aan de hand van gezamenlijke uitgangspunten.”

Samen met de raad en de stad

Het Bomenkader is tot stand gekomen in overleg met de gemeenteraad en met bewoners. De gemeenteraad heeft uitgangspunten meegegeven en bewoners zijn nauw betrokken bij het uitwerken van verschillende thema’s, zoals overlast en ‘mensen maken de stad’. Er zijn zes ‘bomenwandelingen’ gemaakt, bewoners konden argumenten aandragen op een online forum en tot slot is er een dialoog met de stad geweest.

Groene stad

Het groene karakter van Almere wordt gezien als één van de belangrijkste kwaliteiten van de stad. Daarom is het Bomenkader gericht op het behoud en versterken hiervan. Uitgangspunten in het Bomenkader zijn onder andere dat bomen thuishoren in elke straat en daarvoor de benodigde ruimte krijgen. Ook worden de hoofdboomstructuren en bijzondere bomen in de stad beschermd.