Aanpak Keolis in OV Almere zorgt voor daling aantal incidenten

Foto: keolis almere

Keolis Nederland kijkt terug op een succesvol eerste half jaar in Almere. Sinds de mobiliteitsaanbieder in december 2017 onder de naam allGo de concessie overnam, is er veel verbeterd op het gebied van sociale veiligheid. Het aantal incidenten is sinds januari aanzienlijk omlaag gebracht en de sfeer in het openbaar vervoer lijkt sterk verbeterd.

Na een half jaar mag worden vastgesteld dat de uitvoering van het door Keolis opgestelde Veiligheidsplan OV Almere in de praktijk resultaat heeft opgeleverd. Deze resultaten werden mede gerealiseerd door een constructieve samenwerking met Politie, Stadstoezicht en de andere partners binnen het Lokaal Veiligheids Arrangement, dat op initiatief van de Gemeente Almere werd opgesteld.

Totaal aantal incidenten (meer dan) gehalveerd
In totaal werd het aantal A incidenten (misdrijven tegen personeel en reizigers) met 80% omlaag gebracht. Ook het aantal B incidenten (overtredingen Wet Personenvervoer) werd met 50% verminderd. Gemiddeld schreef Keolis in het afgelopen half jaar maandelijks 700 maal een boete uit voor zwartrijden en andere overtredingen.

Nieuwe aanpak
Niet alleen in harde cijfers, ook met het subjectieve veiligheidsgevoel van reizigers én personeel lijkt het beter te gaan in Almere. Het is vooral een andere aanpak die daarvoor zorgt. Iedere dag analyseert Keolis waar het personeel het beste kan worden ingezet tegen zwartrijden en voor een groter veiligheidsgevoel. Medewerkers pakken incidenten met een de-escalerende benadering aan. Die systematiek blijkt adequaat te werken en wordt de komende periode verder doorontwikkeld, met onder meer speciale trainingen voor personeel en workshops met diverse specialisten.

Werk aan de winkel
Manager Veiligheid Inge Heijna: “We zijn enorm trots op het Team Service & Veiligheid, dat met deze aanpak zulke goede resultaten heeft behaald. We zijn er echter nog niet. Het percentage zwartrijders moet bijvoorbeeld nog steeds stevig omlaag. Ook dat zal weer een gunstige impact hebben op het resterende aantal incidenten, omdat de meeste incidenten worden veroorzaakt door zwartrijders. We gaan zeker op deze weg verder, want die levert inmiddels concrete resultaten op. Bovendien hopen we dat iedereen die het openbaar vervoer in Almere en omstreken de afgelopen jaren heeft gemeden, bijvoorbeeld vanwege de vele incidenten en negatieve berichtgeving, weer vertrouwen krijgt om voor allGo te kiezen. En met ons meereist in onze comfortabele bussen met servicegericht personeel.”

Vacatures
Heijna: “Een grote uitdaging blijft, in deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt, de werving van nieuwe medewerkers in Almere. In de voorgaande periode hebben we veel moeite moeten doen om kwalitatief goed personeel te vinden. Ook nu blijft de uitdaging om nieuwe vacatures in te vullen groot. We roepen dan ook graag iedereen met ov-ambities op zich bij ons te melden. Samen kunnen we het openbaar vervoer in Almere nog aantrekkelijker maken!”