Gelaatkunde blijft belangrijk

Foto: yoyce van der voort

Uit de vormen van het gezicht en het hoofd kun je veel afleiden. Door je te verdiepen in de wetenschap Gelaatkunde leer je kenmerken van de uiterlijke vorm van het hele lichaam, het gelaat en schedel van mensen te herkennen. Als je weet waarop je moet letten en hoe je moet kijken, wordt het gezicht een open boek. Met behulp van die kennis kun je de talenten, het karakter [de psychische eigenschappen] en de persoonlijkheid van mensen doorgronden. Bovendien bouw je zo een onbetaalbare schat aan mensenkennis op.
Joyce van der Voort heeft door haar lange ervaring volledige kennis van deze wetenschap. We gaan er met haar dieper op in.
,In feite kan iedereen baat hebben bij het bestuderen van gelaatkunde. Immers: in het leven van alledag ben je in de omgang met de mensen waarmee je te maken krijgt, heel vaak aangewezen op hun ‘blauwe ogen’. Wat heeft hun gezicht je te vertellen? En wat vertellen ze niet? Met Gelaatkunde beschik je over extra informatie die mensen ongewild prijsgeven als je naar hen kijkt. Daarnaast kunnen vooral pedagogen, opvoeders, coaches, trainers, therapeuten en personeelsfunctionarissen in hun professie veel baat bij hebben bij de verworvenheden van gelaatkunde.’
Van der Voort volgde opleidingen in de uitgebreide frenologie en de craniometrie. Met lof rondde ze in Duitsland haar lerarenopleiding af. Sinds 1996 geeft ze opleidingen, cursussen, workshops en lezingen over Gelaatkunde. In 2005 werd het Instituut Gelaatkunde opgericht. Ze besteedt veel tijd aan het door ontwikkelen van de Gelaatkunde en het bijscholen van therapeuten en coaches. Haar cursus Gelaatkunde is geaccrediteerd door SNRO en zodoende voor alle beroepsverenigingen in het Complementaire alternatieve medisch veld.
Naast docent Gelaatkunde is Joyce van der Voort ook natuurgeneeskundig coach In haar praktijk in Maarheeze geeft ze onder meer persoonlijke karakter-analyses.

Ogen als vensters van je ziel:
Ogen “de spiegel” van je innerlijk ik. Van der Voort: ,Je ogen weerspiegelen je innerlijke gevoelens. Het gezegde “Ogen liegen niet” komt niet zomaar uit de lucht vallen. Als je blij bent, heb je stralende ogen. Als je droevig bent staan de ogen dof. We kunnen sprekende ogen hebben. Of opnemende ogen die naar binnen gekeerd zijn.’
Rondom onze ogen is het zeer gevoelig, deze omgeving heeft volgens van der Voort te maken met de vele reflexzones van zowel lichaam en geest.
,Zelfs onze wenkbrauwen horen bij de omgeving van onze ogen. Zij horen bij de weerspiegeling van de ziel. Aan de vorm en stand van de oren kun je in de gelaatkunde de diepliggende innerlijke behoeftes van de persoon lezen. Je ziet hoeveel energie je hebt en of je over grenzen gaat. Het oor vertelt je iets over je seksuele instelling maar ook iets over hoe je staat in je basisgevoel. Zo heb je grote en kleine oren, platliggende of afstaande oren, dikke en dunne oorlellen. Je kunt je oor te luister leggen maar het leukste is zelf scherp te luisteren en deel te nemen aan deze cursus.’
www.gelaatkunde.nl Het boek van Joyce, met de titel, Gelaatkunde ‘Zien geeft inzicht’ is via haar website te bestellen