Flevoziekenhuis scoort opnieuw goed in Elsevier onderzoek

Het Flevoziekenhuis scoort opnieuw goed in het jaarlijkse Elsevier-onderzoek ‘Beste ziekenhuizen 2017’. Net als in 2016 krijgt het ziekenhuis 3 van de 4 bolletjes als eindoordeel. Het Elsevier-onderzoek is in totaal gebaseerd op 777 indicatoren. Ten opzichte van 2016 is in de totaalscore van het Flevoziekenhuis gelijk gebleven. Daarmee hoort het Flevoziekenhuis tot de groep ziekenhuizen die bovengemiddeld scoren.

In een eerste reactie reageert Anita Arts, voorzitter van de raad van bestuur, positief: “Het Elsevier-onderzoek is breed van opzet en geeft daarmee een betrouwbaar beeld van de kwaliteit. We scoren in de volle breedte bovengemiddeld. Dat is goed nieuws. De uitslag past in ons streven stabiel bij de top 20 van ziekenhuizen te horen. Ik had natuurlijk nóg liever een verdere stijging gezien. De zorg voor onze patiënten verbeteren blijft altijd ons doel. Daar zijn al onze medewerkers zeer gemotiveerd voor. We gaan de specifieke resultaten voor het Flevoziekenhuis nog goed analyseren. Waar zich verbeterpunten voordoen, pakken we die op”.

Patiëntgerichtheid en medische zorg

Het eindoordeel van Elsevier over de Nederlandse ziekenhuizen is gebaseerd op twee onderdelen, namelijk patiëntgerichtheid en medische zorg. Het Flevoziekenhuis op beide onderdelen 3 van de 4 bolletjes. Bij het onderdeel patiëntgerichtheid gaat het om de dienstverlening aan de patiënt door het ziekenhuis, van praktische service tot voorlichting over ingrepen, en om de vraag of de wachttijden niet te lang zijn. Bij het onderdeel medische Zorg gaat het om de veiligheid van de patiënt – of alles rond het medisch handelen zorgvuldig is geregeld – en om de effectiviteit, of ziekenhuizen werken volgens de geldende inzichten.

Volumenormen

Elsevier besteedt veel aandacht aan de zogenaamde volumenormen, het minimale aantal operaties dat chirurgen en operatieteams moeten uitvoeren. Hoe vaker een ingreep wordt uitgevoerd, hoe meer routine wordt opgebouwd en hoe groter de kans op een goede afloop. De normen worden vastgesteld door beroepsverenigingen van medische specialisten. In het verleden gold een volumenorm per jaar, nu moeten ziekenhuizen gemiddeld over drie jaar de volumenormen halen. Het Flevoziekenhuis haalt alle volumenormen ruimschoots.
“Edo Schubert, portefeuillehouder kwaliteit en veiligheid van zorg in de raad van bestuur: “We hebben daar, samen met onze samenwerkingspartner het AMC duidelijke keuzen in gemaakt en onze krachten gebundeld. We doen ingrepen of goed of helemaal niet. Soms hebben we ingrepen op één locatie geconcentreerd. Daardoor kun je gezamenlijk een hoge kwaliteit bieden”.

Financiële stabiliteit

Aan de hand van de jaarverslagen over 2016 is ook de financiële positie van ziekenhuizen onderzocht. Daarbij is o.a. gekeken naar bedrijfsresultaat en schuldenpositie. Het Flevoziekenhuis scoort op financiële stabiliteit 3 van de 4 sterren.

De Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Den Helder, het Rivas Zorggroep Beatrixziekenhuis in Gorinchem en het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk halen de hoogste score op alle onderdelen in het onderzoek Beste ziekenhuizen 2017.