Betere advisering bij scheiding

Foto: maatschappelijk werk Stedenwijk

Als mensen overwegen uit elkaar te gaan, dan kan er veel op hen af komen om te regelen, terwijl zij ook emotioneel op de been proberen te blijven. Bij de Wijkteams was er behoefte om meer aandacht te geven aan de advisering en uniformering in geval van (echt)scheidingsvragen. De problematiek is vaak zo divers en direct handelen zo noodzakelijk, dat het zinvol is om in beeld te krijgen of deze advisering en begeleiding volledig is. Daarom is samenwerking gezocht met de Wetswinkel Almere. Dit heeft geresulteerd in de start van een pilot met als doel de advisering te optimaliseren.

Wat houdt de pilot in?

In de periode november 2017 t/m maart 2018 gaan een aantal wijkteams en de Wetswinkel Almere nog nauwer samenwerken bij een hulpvraag inzake (echt-)scheiding. Om te komen tot een zo volledig mogelijke advisering, verwijzen de deelnemende wijkteams hun cliënten met een echtscheidingsvraag door naar het spreekuur van de Wetswinkel. Aan de hand van een checklist noteert de medewerker van het wijkteam wat belangrijke onderwerpen zijn in deze situatie en wat de cliënt mee moet nemen naar het spreekuur van de Wetswinkel.

De medewerker van de Wetswinkel adviseert de cliënt en besteedt daarbij extra aandacht aan de punten op de meegenomen checklist.

Op deze checklist geeft de Wetswinkel vervolgens aan welke bijzonderheden er zijn in het advies, met name voor de verdere begeleiding door de wijkwerker. De cliënt houdt de checklist bij zich en neemt deze weer mee naar zijn/haar vervolgafspraak bij het wijkteam.

Het doel van de pilot

Doel van de pilot is een volledig advies voor de cliënt maar ook uniformiteit in advisering. Voor het wijkteam is daarnaast ook van belang te onderzoeken of geïnventariseerd kan worden of er binnen bepaalde wijken specifieke “type” scheidingen zijn.

Mogelijk kan deze pilot, na evaluatie, uitgerold’ worden over (meerdere) wijkteams in Almere.

Deelnemende wijkteams

De wijkteams en wijkwerkers die deelnemen aan de pilot zijn:

Buiten Noord-West
Literatuurwijk
Buiten Zuid-West
Stedenwijk
Poort
Noorderplassen

Afspraken maken als je nog op de roze wolk zit

Veel problemen bij uit elkaar gaan zijn te voorkomen door goede afspraken te maken als je samen nog op de roze wolk zit. Op het vlak van preventie kunnen er nog slagen gemaakt worden. De komende periode gaan we ook hiermee aan de slag, waarbij we input zullen vragen van partners en ervaringsdeskundigen uit de stad. We hebben een pagina opgesteld op www.almere.nl/uitelkaar.Binnenkort komt daar ook een filmpje i.s.m. Wijzer in geldzaken. Dat filmpje gaat ook over preventie: Ook als je nog op de roze wolk zit, is het handig om afspraken te maken voor het geval je ooit uit elkaar gaat.

Preventie rondom levensgebeurtenissen een speerpunt uit het armoedebeleid

De pilot haakt aan bij de doelen uit het armoedebeleid van de gemeente Almere: vanuit het armoedebeleid is er meer aandacht voor levensgebeurtenissen die op termijn kunnen leiden tot langdurige armoede. Zoals werkloos raken, en ook (echt-)scheiden.

Contact

Contactpersonen van de pilot zijn:

Daniël Bootsma – Wijkwerker l Maatschappelijk werk Stedenwijk

(06-46632873, [email protected])

en

Ans Baten – projectleider St. Wetswinkel Almere

(06-52090584, [email protected]).