Experts pleegzorg pleiten ervoor pleegkinderen in eigen omgeving op te laten groeien

Foto: Eric Ward/cc-by-sa-2.0 Generic

Op donderdagmiddag spraken pleegouders met de beleidsmakers van pleegzorgorganisaties en gemeenten over hoe zaken rondom pleegzorg beter te organiseren. De expertmeeting vond plaats op initiatief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen en Jeugdzorg Nederland.

De bijeenkomst werd geopend door wethouder René Peeters. In zijn welkomstwoord sprak de wethouder Jeugd : “Jammer genoeg  denken veel mensen ten onrechte dat zij geen pleegouder kunnen zijn. Omdat zij werken, alleenstaand zijn of te oud. In Almere zijn meer pleeggezinnen juist hard nodig. Want we willen dat kinderen als het thuis niet meer goed gaat in hun vertrouwde stad blijven wonen. Verhuizen naar een pleeggezin is al lastig genoeg voor kinderen, en is nog vervelender als ze naar een andere school moeten, afscheid van de sportclub moeten nemen en nieuwe vriendjes moeten maken. Samen met Vitree werken we in Almere hard om voor ieder pleegkind een pleeggezin in de stad te vinden dat past bij het pleegkind. “

Over pleegzorg

Pleegouders zijn bijzonder en nodig. Opgroeien doet een kind het liefst in zijn eigen omgeving. Maar soms kan dat even niet. Er is een grote groep kinderen tussen de 0 en 18 jaar die om allerlei redenen niet meer thuis kan wonen. Ze hebben voor korte of lange tijd een ander thuis nodig. Een pleeggezin kan voor deze kinderen een uitkomst bieden.

Sinds april 2015 is in Almere gestart met kindergericht werven. Een pleeggezin wordt gezocht dat past bij het kind en zijn of haar belevingswereld. Zo wordt er gesproken met de sportvereniging waar het kind lid van is, of bijvoorbeeld de kerk waar het kind heengaat om te ontdekken of er mensen zijn die pleegouder voor dit kind willen worden.

Meer informatie over pleegouderschap op  www.vitree.nl.

Bericht overgenomen van: