Gemeente verlengd messenverbod stadshart Almere

Foto: Portzamparc Francais/cc-by-sa-2.0 France

Het college van BenW heeft kennis genomen van het besluit van de burgemeester om, ten behoeve van de handhaving van de openbare orde, het stadscentrum van Almere aan te wijzen als gebied waar het tot 1 juli 2017 verboden is om messen of andere voorwerpen die als steekwapen kunnen worden gebruikt bij zich te hebben.

Het wapenontmoedigingsbeleid is één van de speerpunten in het convenant Veilig Uitgaan dat in oktober 2014 met Koninklijke horeca Nederland, de politie, het Openbaar Ministerie en de gemeente Almere is afgesloten. Daartoe zijn maatregelen afgesproken die erop gericht zijn om wapenbezit en –gebruik terug te dringen. Mede door de gezamenlijke aanpak is het aantal incidenten in Almere waarbij een wapen (waaronder een mes) werd gebruikt, in de periode van 2013-2015 afgenomen ten opzichte van de periode 2010-2012.

Ondanks dat is het messenverbod verlengd. Het verbod is een goed instrument gebleken om het bezit van messen in het uitgaansgebied aan te pakken. Daarmee wordt een duidelijk signaal afgegeven aan het uitgaanspubliek om dit soort middelen thuis te laten. In het belang van de openbare orde en om het wapenbezit te blijven ontmoedigen is het in standhouden van het messenverbod belangrijk. In de afgelopen de periode juli 2013 tot mei 2015 heeft de politie in totaal 19 messen aangetroffen. Naast de door de politie geregistreerde incidenten met messen kunnen ook steekwapens door portiers van horecagelegenheden ingenomen worden. Deze wapens worden overgedragen aan de politie.

Het gebied waar het messenverbod geldt, wordt afgebakend door: De Stadswetering, Weerwater, Olstgracht, P. Lieftinckpad, S. van Houtenweg en Titostraat.

Bericht overgenomen van: