College vraagt gemeenteraad tegemoetkoming woonlasten 2015 vast te stellen

Foto: PublicDomainPictures/cc-by-cc0

Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor om de verordening Woonlastenfonds Almere 2015 vast te stellen. Dit gebeurt jaarlijks.

Het Woonlastenfonds is in 1997 door de gemeenteraad in het leven geroepen. Het fonds is bedoeld als tegemoetkoming in de woonlasten voor Almeerse minima met een huurwoning onder de maximale huurgrens maar boven de kortingsgrens. Mensen met een laag inkomen kunnen huurtoeslag krijgen van de Belastingdienst.

Bij een bepaalde huur krijgen mensen minder huurtoeslag door de kwaliteitskorting. Zo wil de overheid mensen stimuleren om naar een goedkopere huurwoning te verhuizen. In Almere is dat niet zo gemakkelijk, omdat er minder goedkope huurwoningen zijn. Daarom vult de gemeente Almere via het Woonlastenfonds de huurtoeslag gedeeltelijk aan. In het coalitieakkoord 2014 -2018 “De kracht van de stad” is het beleidsvoornemen opgenomen dat er tenminste 1.000 en zo mogelijk 2.000 betaalbare (huur)woningen worden gebouwd.

Bericht overgenomen van: