College van B en W benoemt Beveiligingsbeheerder Basisregistratie personen (BRP)

Stadhuis van Almere
Foto: Google Streetview

Het college van B en W heeft besloten om de dienstcontroller van Publiekszaken te benoemen tot Beveiligingsbeheerder BRP.

De Wet basisregistratie personen stelt hoge eisen aan de beveiliging van de Basisregistratie personen (de brp). Jaarlijks moet het college rapporteren aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in hoeverre de organisatie aan de eisen voldoet. De manier waarop invulling wordt gegeven aan de beveiligingseisen is beschreven in een Informatiebeveiligingsplan voor de brp.
Ter controle van het Informatiebeveiligingsplan en de jaarlijkse rapportage, is de functie van Beveiligingsbeheerder in het leven geroepen. De Beveiligingsbeheerder heeft de verantwoordelijkheid om toe te zien op naleving van de beveiligingsmaatregelen en –procedures en daarover te rapporteren aan het college. Het college heeft besloten om de dienstcontroller van Publiekszaken te benoemen, omdat hiermee de rol van Beveiligingsbeheerder dicht bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente Almere wordt geplaatst.

Bericht overgenomen van: