Veel onrust binnen Fc Almere

Fc Almere werkt hard om de onrust bij de club weg te nemen. Het bestuur kwam vandaag met een zeer duidelijk bericht

Wij hebben gemerkt dat er veel onrust is binnen de vereniging.
Zoals u inmiddels al heeft begrepen hebben wij de zaak m.b.t. Maurice Ligeon verloren.
Gisteravond hebben wij als bestuur met de ledenraad gezeten en hebben we afgesproken dat we deze week met Maurice om de tafel gaan, zodat we tot een werkbare en acceptabele situatie komen die voor beide partijen naar tevredenheid is.
We horen veel geluiden hoe nu verder met de vereniging, kan mijn zoon/dochter nog wel voetballen na de zomervakantie.
Hoewel het een heel zwaar jaar gaat worden (financieel) en we zeker ups en downs zullen hebben. Kan uw zoon/dochter gewoon na de vakantie voetballen.
We zien iedereen graag weer na de zomervakantie heerlijk een balletje trappen met zijn/haar team genoten.
We hopen dat we zo een beetje duidelijkheid en rust geven.
Namens het bestuur en alle vrijwilligers wensen wij u een fijne zomer vakantie en zien we u weer vanaf 28 augustus voor een sportief seizoen.
Met vriendelijke groet,
Het Bestuur