Forza Almere zoekt nieuwe penningmeester

Foto: Rick Dikeman/cc-by-sa/3.0 Unported

Forza Almere is een gezellige voetbalclub. Een club die zoekt naar een nieuwe bestuurder

De oproep van het Dagelijks Bestuur van Forza:
Wij hebben begrepen van onze huidige penningmeester Maurice Elfert dat hij ons helaas gaat verlaten.
Wij zijn daarom hard op zoek naar een nieuwe penningmeester
Wie o wie ziet het zitten om ons te komen versterken. Wij zouden het heel erg op prijs stellen als iemand deze verantwoordelijke taak op zich wil nemen.
Naast de taak van algemeen bestuurslid die collegiaal meevergadert en meebeslist, zijn de specifieke taken van de penningmeester:
Het periodiek auditen van de administratie van de stichting;
Het opstellen van begrotingen, financiële (tussen)rapportages en de
jaarrekening;
Het aanleveren van financiële stukken ten behoeve van fondsenwerving;
Het namens het bestuur opdracht geven aan de accountant met
betrekking tot de controle van de jaarrekening en incidenteel voor
andere relevante zaken;
Het zo nodig/mogelijk aanwezig zijn bij overleggen met
subsidieverstrekkers;
Het onderhouden van de contacten met de salarisverwerker en zo nodig
met de belastingdienst
. We zijn op zoek naar iemand:

met een financiële achtergrond,
die affiniteit heeft met onze doelgroep,
die voldoende tijd kan vrijmaken voor de specifieke taken
Heeft u interesse of wilt u meer informatie over deze functie?

Voor meer informatie kunt u schriftelijke reacties graag zenden naar [email protected] -almere.nl