Doelgroepenbad zwembad tijdelijk niet toegankelijk

Foto: common.sense

Gemeente Almere sluit het doelgroepenbad van het zwembad in Almere Stad met ingang van 6 april 2017 voor een periode van ongeveer 3  weken. Onderdelen die mogelijk Roest Vrij Staal (RVS) bevatten worden op een afdoende en veilige manier vervangen uit de hoofddraagconstructie van het doelgroepenbad.

In 2016 is door het Rijk voorgeschreven dat er vanaf 2017 in zwembaden geen (niet resistente) RVS onderdelen aanwezig mogen zijn.

De 3 gemeentelijke zwembaden zijn voor 1 januari 2017 hierop geïnspecteerd door een onafhankelijk extern adviesbureau en er is een actieplan opgesteld.

Met exploitant Optisport zijn vervolgens afspraken gemaakt om de benodigde werkzaamheden uit te voeren op een snelle en veilige manier.

Tijdens de uitvoering van deze geplande werkzaamheden zijn er echter onderdelen aangetroffen in de hoofdraagconstructie van het  doelgroepenbad van Almere Stad, waarvan niet met zekerheid te stellen is dat deze RVS-vrij zijn.

Het besluit om een gedeelte van het zwembad te sluiten is van preventieve aard en is mede noodzakelijk om de mogelijke RVS onderdelen op een veilige wijze te kunnen vervangen.
Het hoofdbad blijft toegankelijk. Dat is vrij van RVS en kan worden gebruikt.

Gebruikers van het doelgroepenbad worden tijdens de gesloten periode geïnformeerd door exploitant Optisport.