‘Wat kan je als voetbalteam doen tegen agressieve tegenstander’

Foto: knvb

Het duel Allen Weerbaar- Sporting Almere verliep onlangs zeer onplezierig. Na afloop van de eerste helft werd besloten niet verder te spelen. De KNVB komt nu met een zware straf
Voorzitter Paul Baudoin is boos en kwam met open brief aan Jan- Dirk van der Zee. Men is zeer benieuwd naar zijn antwoord. Naar aanleiding van een voorval enkele weken geleden dacht ik, dat moeten wij dan ook maar eens doen. Gewoon een open brief naar Jan Dirk sturen en onze kwestie eens in de openheid brengen. Niet om in het gelijk te worden gesteld. Nee, gewoon om te laten zien hoe de amateurvoetbalwereld in elkaar zit. En om daarna een gezonde discussie met elkaar te voeren over veiligheid in het hedendaagse amateurvoetbal. Ook om nog eens om te kijken naar een aantal gebeurtenissen enkele jaren geleden, en wat we er met elkaar in de tussentijd nu echt van hebben geleerd en wat we eraan hebben gedaan. Is het voetbal in Nederland nu echt zo veel veiliger geworden als vaak wordt beweerd.

Tijdens een wedstrijd die wij vier weken geleden speelden ontstonden problemen met betrekking tot de veiligheid en hoe de scheidsrechter daarmee omging. Formeel heeft de scheidsrechter natuurlijk altijd gelijk, maar hij is uiteindelijk ook maar gewoon een mens met de makke die daarbij horen. Slecht geslapen of ruzie thuis, problemen op het werk of gewoon een offday. In ieder geval in deze wedstrijd absoluut niet in staat om de orde te handhaven. Niet reagerend op verbale agressie en dreigementen door zowel spelers als omstanders van de thuisclub. Gebruik van het woord kanker als normaal beschouwend en spelers erop wijzend dat dit in deze tijd een normaal verschijnsel is. Dreigende taal naar spelers wanneer zij hier een opmerking over maakten. Zelf licht provocerend en discriminerend door ons af te schilderen als polderbewoners die niet zo lichtgevoelig moesten zijn.

Een sfeer die dus steeds grimmiger werd waarbij speler en trainer van onze groep door omstanders bij het verlaten van het veld niet alleen verbaal, maar ook fysiek werden geprovoceerd door bijvoorbeeld per ongeluk tegen ze aan te lopen met als doel een vechtpartij uit te lokken. Gelukkig was het rust en konden we daar wellicht met de scheidsrechter even over praten. Dat maakte de kwestie echter niet beter en wederom herhaalde de beste man wat hij eerder had aangegeven. Hij had het allemaal echt wel gezien en gehoord maar zag niet in waarom hij daartegen zou moeten optreden. Wellicht was dat in Almere te doen gebruikelijk maar in dit deel van het land en bij deze club was dat allemaal volkomen normaal en we moesten ons vooral niet zo aanstellen.

Nadat we kort met de spelers hebben overlegd was er duidelijk maar één oplossing, onder deze omstandigheden was verder spelen onmogelijk. Enkele jongens gaven aan angstig te zijn en anderen konden niet instaan voor hun reactie als we verder zouden spelen. Een enorm verdrietige zaak natuurlijk, maar na een en ander bij thuisclub en scheidsrechter te hebben gemeld is ons team vervolgens huiswaarts gegaan. Vandaag viel de envelop op de mat. Schuldig bevonden aan het niet uitspelen van de wedstrijd, drie wedstrijdpunten in mindering, Euro 150,- boete en terug naar de uitploeg om de wedstrijd uit te spelen. Scheidsrechter en thuisclub waren gehoord, die vonden de situatie veilig dus gewoon niet zeuren en verder voetballen. Bezwaar kan, maar wel binnen drie dagen en we hebben die drie punten in ieder geval maar vast afgetrokken en het geld rekening courant verwerkt.

Je bent daar natuurlijk op voorbereid, maar schrikt toch als je dat leest. Reglementair zal dat natuurlijk allemaal wel kloppen. Als teams maar weglopen wanneer hen dat uitkomt werkt het ook niet, dat snappen wij heel goed. Het punt waar het hier om gaat is, dat er heel wat aan de hand was en verder spelen echt niet kon.Wij wilden echt wel doorspelen, maar moreel gezien paste dat niet. Wij zijn van mening, dat wij door niet verder te gaan een ernstige escalatie wellicht hebben voorkomen. Dat we daar reglementair voor gestraft worden zal dan wel kloppen, maar of dat moreel juist is trekken wij in ernstig in twijfel. De vraag dient zich aan wat clubs in het amateurvoetbal in dit soort situaties dan wel moeten doen.

Met alle excessen van de afgelopen jaren nog scherp op het netvlies, kijkend naar alle aanpassingen die de bond en clubs in hun organisatie hebben toegepast. Wat hebben we daar nu werkelijk van geleerd als spelers en toeschouwers gewoon door kunnen gaan met hun poging om een sfeer te creëren waarbinnen zij een normale sfeer pogen te ontwrichten.

Weten wij wel wat voor een dreigende sfeer er bij sommige clubs heerst? Alleen al als je het clubgebouw komt binnen lopen. Hoe er naar je gekeken wordt en hoe intimiderend dat kan zijn voor mensen die gewoon plezier aan hun sport willen beleven. Hoe zelden je bij dat soort clubs bestuurders en officials tegen komt om de zaak onder controle te houden. Hoe moeilijk het is om bij dat soort clubs nog scheidsrechters te vinden die daar voor een kleine vergoeding de wedstrijd willen leiden. Hoe vaak het dan gebeurt dat er arbiters worden aangesteld die niet ervaren genoeg zijn om met dat soort situaties om te gaan en daardoor zelf de directe aanleiding tot escalatie worden.

Jan Dirk, wij gaan geen verweer voeren tegen de uitspraak. De ervaring leert ons dat dit verloren energie is die nooit tot herziening leidt. Al jaren hanteert de KNVB namelijk een beleid waarin zij de regels bepaald en clubs die moeten uitvoeren. Ook als dat leidt tot gevaarlijke omstandigheden als deze.

Misschien zou het echter wel goed zijn om eens in gesprek te gaan met clubs als de onze of beter, eens mee te gaan wanneer wij het restant van deze wedstrijd spelen. Niet met stapels collega’s en horden journalisten om zo te laten zien dat het de aandacht heeft. Nee, gewoon zonder dat iemand het weet en het liefst als grensrechter namens onze club. Dan zou je eerst en vooral ervaren wat clubs regelmatig werkelijk meemaken. Daarna ben je wellicht beter in staat zijn om te beoordelen hoeveel beter het de afgelopen jaren nu echt geworden is. Wij hopen dat je dan ziet, dat er nog verschrikkelijk veel te doen is en er nog veel meer maatregelen nodig zijn om het voetbal in Nederland voor iedereen echt veilig te maken. Wij willen je daar graag bij helpen door samen met andere clubs eens in gesprek te gaan.

Jan Dirk, zolang wij wedstrijden moeten ontvluchten voor onze eigen veiligheid, dit moeten doen om escalaties te voorkomen en daar als troostprijs door de bond voor worden gestraft, is er nog iets fundamenteel verkeerd in het amateurvoetbal.

Met vriendelijke groet
Paul Baudoin – Voorzitter
Namens het bestuur en management
Sporting Almere.