Dit jaar al 873 inbraken in Flevoland

Foto: smart

Tot aan december, zijn er dit jaar 873 inbraken gepleegd in de provincie Flevoland. Op gemeentelijk niveau komen de meeste inbraken voor in Almere. Ruim de helft van alle inbraken vindt plaats in deze gemeente (56,0%). Dit blijkt uit onderzoek van Smart Alarm, waarbij nationale politiecijfers werden geanalyseerd.

Inbraken in Flevoland
In Flevoland waren er 1448 pogingen tot inbraak in de eerste elf maanden van 2017. Hiervan had 60,3% een succesvolle afloop voor de inbrekers. In totaal werden 575 inbraken voorkomen.

Meeste inbraken in gemeente Almere
De meeste inbraakpogingen werden genoteerd in de gemeente Almere, waar inbrekers 868 keer probeerden binnen te dringen. In ruim 56% van de gevallen (489 keer) waren zij hier succesvol.

Ook in de gemeenten Lelystad (175 geslaagde inbraken) en Noordoostpolder (98 geslaagde inbraken) werd veel ingebroken.

Wanneer wordt gekeken naar het aantal inbraken per inwoner, valt op dat de gemeenten met de meeste inbraken ruim boven het provinciale gemiddelde zitten. Almere staat met stip bovenaan. Hier is de kans op inbraak bijna anderhalf keer zo hoog (138,5% ten opzichte van het Flevolandse gemiddelde). Ook in Lelystad (129,6%) en Noordoostpolder (120,2%) is er een verhoogde kans op inbraak.

Slagingspercentages
In geen enkele Flevolandse gemeente konden inbraken voorkomen worden. Inbrekers zijn het meest succesvol in de gemeente Zeewolde, waar het slagingspercentage 86,4% is. Ook in Urk (75,0%) zijn inbrekers dit jaar erg succesvol geweest.

Het valt op dat het aantal inbraken in de overige gemeenten relatief laag is. Zo is het slagingspercentage ‘slechts’ 56,3% in Almere. Ook in Dronten (61,0%) en Lelystad (63,4%) is er sprake van een opvallend laag slagingspercentage. Noordoostpolder schommelt tussen de lage en hoge percentages in. In deze gemeente is het slagingspercentage namelijk 68,5%.

Ook de periode van het jaar heeft veel invloed op het slagingspercentage. De hoogste slagingspercentages voor inbrekers in Flevoland zijn te vinden in de maanden juli, augustus en september. Een opvallend gegeven, die naar alle waarschijnlijkheid te maken heeft met de vakantieperiode, waarin veel mensen niet thuis zijn. Het volledige onderzoek is terug te vinden op de onderzoekspagina van Smart Alarm.
https://www.smartalarm.nl/klantenservice/nieuws/onderzoek-inbraken-flevoland-2017/