Collecte Blijf van mijn Lijf blijkt oplichting

Foto: pixabay

In heel Nederland is een organisatie actief die collecteert onder de namen Help Blijf van mijn Lijf en Steun Blijf van mijn Lijf. De collectanten staan veelal bij supermarkten en wekken met de collectebus en een formeel uitziend pasje een betrouwbare indruk.
Het geld wordt volgens de Federatie Opvang niet gebruikt voor de opvang voor vrouwn.
De Federatie Opvang wil iedereen waarschuwen Daarnaast roept de Federatie mensen op om bij het zien van een collectant de filiaalhouder van de supermarkt te waarschuwen en de politie te bellen. De collectanten die tot nu zijn aangetroffen, werkten zonder vergunning en konden op basis daarvan door de politie worden aangehouden.
Mensen die een financiƫle bijdrage willen geven aan de opvang van vrouwen die slachtoffers zijn geweest van huiselijk geweld, kunnen het beste rechtstreeks doneren aan de vrouwenopvang bij hen in de buurt. De organisaties van de vrouwenopvang zijn te vinden op www.opvangatlas.nl