32% aangiftes Almere niet onderzocht: VVD stelt vragen

Foto: ClkerFreeVectorImages/cc-by-cc0

De VVD stelt vragen naar aanleiding van het bericht dat 1 op de 5 aangiftes bij de politie in de prullenbak verdwijnen. Hoe zit dat in Almere?

RTL Nieuws onderzocht ruim 360.000 aangiftes die de politie landelijk ontvangen heeft. 37 procent hiervan leidde tot een aanhouding. In 21 procent van de gevallen werd er niets met de aangifte gedaan.

Almere

In Almere zijn in de twee jaar die onderzocht zijn in totaal 6423 aangiftes gedaan. Hiervan leidden 2401 tot het vinden van een dader. In 1939 zaken is wel onderzoek gedaan, maar kon geen dader worden aangehouden. 2075 van de 6423 aangiftes belandden echter zonder meer in de prullenbak. Aan 32 procent van de aangiftes die in Almere gedaan worden, wordt dus geen verdere aandacht geschonken.

Vragen

De VVD maakt zich hier zorgen om, en vraag het college of zij van deze gegevens op de hoogte zijn. Ook zet Almere hoog in op het terugdringen van woninginbraken. Hoe kan het dan dat slechts 9 procent tot de aanhouding van een dader leidt? Ongeveer de helft van de aangiften belandt direct in de prullenbak. Welke maatregelen denkt het college te nemen om meer zaken in behandeling te nemen?

Bij woninginbraken en autodiefstal blijven relatief gezien de meeste zaken onbehandeld. Met grofweg de helft van deze aangiftes wordt niets gedaan. Aangiften betreffende doodslag/moord, openlijke geweldpleging en zware mishandeling worden vrijwel altijd opgepakt.

Zie ook: