Zeven nieuwe zonnecentrales op daken Zorggroep

Eind juni 2018 is de laatste van zeven zonnecentrales op daken van Zorggroep Almere in gebruik genomen vertelt een enthousiaste Koos Sweringa van De Groene Reus. Dit is een gezamenlijk project van Zorggroep Almere en De Groene Reus, duurzame energiecoöperatie Flevoland.

In maart werd reeds een zonnecentrale opgeleverd op het dak van De Notekraker. In mei en juni werden op de daken van De Binder, De Compagnie, Opmaat, Het Noorderdok, Parkwijk en Prisma zonnecentrales geplaatst. In totaal gaan de zeven zonnecentrales op jaarbasis ca. 272.000 kWh leveren. Hiermee wordt het energieverbruik van deze locaties voor het grootste deel verduurzaamd . Dit is een besparing van ruim 163.000 kg CO2* en daarmee is dat meteen een bijdrage aan het streven van de gemeente Almere om in 2022 energieneutraal te zijn. Alvorens de zonnecentrales te plaatsen is eerst het verbruik verminderd door het vervangen van bestaande verlichting door LED verlichting.

De financiering is deels tot stand gekomen door middel van crowdfunding. Er is nog veel dakruimte in Almere geschikt voor dergelijke zonnecentrales. Koos Sweringa hoopt dat dit voorbeeld projec tot nieuwe samenwerkingen zal leiden met andere bedrijven in Flevoland om zo de energietransitie te versnellen.