Vroegtijdige aanleg bestrating en parkeervakken

Foto: gemeente almere

Om de bouwoverlast in bouwveld 9 ‘het eiland’ voor bewoners zoveel mogelijk te beperken, start de gemeente met het aanleggen van de bestrating in de aangegeven zones (zie kaartje). Zo zijn de parkeerplaatsen binnen deze zones straks direct na oplevering van de woningen beschikbaar en kunnen de woningen goed bereikt worden.

Participatie
Het aanleggen van deze bestrating loopt vooruit op het participatietraject; de mogelijkheden binnen participatie voor deze zones zijn minimaal omdat de wegstructuur en het aantal parkeerplaatsen vastligt volgens de parkeernorm. Daarom is de afweging gemaakt om uit het oogpunt van overlastbeperking voor de bewoners deze zone nu al te bestraten. De plantvakken worden ook al aangelegd, maar de definitieve beplanting volgt vanuit het participatietraject met de bewoners.

Planning
Vanaf dinsdag 18 april wordt er gefaseerd gewerkt, de aannemer van de huizen is ook nog in het gebied aanwezig. De planning is dat de verhardingen binnen het aangegeven gebied (groene arcering) er binnen ongeveer 6 weken ligt.