VNL Voor Nederland blijft Israel trouw

Foto: VNL

Tweede kamerlid Joram van Klaveren was na het grote CIDI debat de grote winnaar volgens veel aanwezigen. Zijn partij staat volledig achter Israel en vindt dat veel partijen zoals het CDA met hun stemgedrag geen vriend van het Joodse volk meer zijn

Van Klaveren was duidelijk in zijn commentaar tijdens het goed bezochte CIDI -debat. ,Het CDA beweerd een vriend van Israel te zijn. Als je echter kijkt naar het stemgedrag in de kamer blijkt vaak het tegenovergestelde.’ De Almeerder is dan ook bang dat het CDA steeds meer gaan opschuiven richting de lijn Dries van Agt die zeer afwijzend tegenover Israel staat en openlijk partij voor de Palestijen kiest.

Volgens van Klaveren moet Nederland in Europees verband een harde lijn voeren tegen landen zoals Iran. ,Daar worden overspelige vrouwen gestenigd en komt het regelmatig voor dat minderjarigen ter dood worden veroordeeld.’ Van Klaveren neemt het de christendemocraten zeer kwalijk dat ze een nucleaire akkoord met Iran mede goedkeurde. Van Klaveren: ,Met zulke vrienden heeft Israel geen vijanden meer nodig.’

VNL Voor Nederland staat in de peilingen tussen 2 en 3 zetels. Van Klaveren staat op de tweede plek van de kandidatenlijst.