Verbreding A6 Almere Update

Foto: rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat verbreedt de komende jaren de drukke snelwegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere. Het project A6 Almere maakt hier onderdeel van uit. Extra rijstroken zorgen ervoor dat de doorstroming verbetert en daarmee de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad. Om de verbreding mogelijk te maken heeft aannemer Parkway6 in het Weerwatergebied eerst nieuwe rijstroken aangelegd aan de zuidkant van de A6.

Vanaf augustus 2018 gaat al het verkeer op deze nieuwe rijstroken rijden zodat Parkway6 ruimte krijgt om aan de nieuwe rijstroken aan de noordkant van de A6 te werken. Dit heeft op een aantal momenten gevolgen voor de omgeving van het Weerwatergebied, met name voor de bewoners van Almere Haven.