Toekenning subsidie vervolgonderzoek naar effectiviteit 45-plus-aanpak

Foto: oogcafe almere

De gemeente Almere heeft sinds vorig jaar 159 45-plussers met een bijstandsuitkering extra intensieve begeleiding geboden met veel aandacht voor maatwerk. Dit heeft geleid tot een flinke toename van de uitstroom naar betaald werk. De gemeente wil vervolgonderzoek laten doen naar de effectiviteit van de 45-plus-aanpak. Zij heeft hiervoor een subsidieaanvraag gedaan bij de commissie ‘Vakkundig aan het werk’ van ZonMw, een landelijke organisatie voor onderzoek en innovatie. De subsidie is toegekend voor de komende twee jaar.

De 45-plus-aanpak in Almere staat voor een deels nieuwe manier van werken. Klantmanagers kijken veel gerichter naar de persoonlijke situatie van mensen. Ook kunnen zij intensievere begeleiding bieden dan voorheen. Er is een maatwerkbudget beschikbaar, dat in te zetten is voor scholing of andere maatregelen die een betaalde baan dichterbij brengen.

Onderzoeken wat goed werkt

Almere vindt het belangrijk om te werken met bewezen effectieve interventies en methodieken. Hogeschool Windesheim Flevoland onderzocht eerder hoe bijstandsgerechtigde 45-plussers zelf kijken naar hun situatie en naar succes-en faalfactoren om werk te vinden. Het blijkt mensen zwaar te vallen om in de bijstand te zitten. De voornaamste redenen zijn een structureel gebrek aan geld, beperking in eigen regievoering en aanhoudende teleurstellingen bij sollicitaties. Ze hebben behoefte aan een persoonlijke benadering, goede ondersteuning (bijvoorbeeld via opleidingen) en meer direct contact met werkgevers.

Met de ZonMw-subsidie wil Almere onderzoeken in hoeverre interventies van de gemeente en andere partijen effectief zijn en voldoende inspelen op de behoeften van ouderen werkzoekenden. Wethouder Froukje de Jonge (Participatie, Werk en Inkomen) is blij met de kans die het vervolgonderzoek biedt: “Het is belangrijk voor mensen, ongeacht hun leeftijd, om een plek te vinden op de arbeidsmarkt. Het is goed dat wij nu landelijke steun krijgen om nog beter te weten te komen wat goed werkt. Werk is in veel opzichten een medicijn. Dankzij deze subsidie hebben we de ruimte om onze aanpak verder aan te scherpen.”

Inzichten delen

De komende twee jaar brengt onderzoeksbureau Regioplan in nauwe samenwerking met de gemeente de effectiviteit van de 45-plus-aanpak in kaart. Inzichten die uit het onderzoek voortkomen, helpen om de effectiviteit van de werkwijze gericht op 45-plussers in de bijstand te vergroten. Almere deelt de resultaten daarnaast met andere gemeenten, zodat ook zij de opgedane kennis kunnen benutten.