Thuiszorgorganisatie genomineerd voor participatiepenning

Foto: Phasmatisnox/cc-by-3.0 Unported

Thuiszorgorganisatie de Versterking wil mensen beter maken. Niet alleen in de zin van ‘genezen’, maar: béter. In hun kracht zetten. Opnemen in de maatschappij. En waarom zou dat doel voor cliënten ook niet gelden voor medewerkers? Daarom besloot de Versterking, ook als kleine organisatie, vacatures vrij te maken voor mensen met een beperking. En daarom zijn ze genomineerd voor de Participatiepenning.

Het begon allemaal twee jaar geleden met een mailtje van jobcoach Annemieke van de gemeente Almere (afdeling Werk en Inkomen). Of de Versterking wilde meedoen met de Banenafspraak, dus plek bieden aan mensen met een arbeidsbeperking. Oei. Daar hadden ze nooit zo over nagedacht. Maar…zoals hierboven al beschreven, eigenlijk paste het prima bij de missie van het bedrijf: mensen beter maken.

Alleen, hoe regel je dat vervolgens? De Versterking is een klein bedrijf. Iemand begeleiden vraagt veel tijd. Daarbij: in de thuiszorg gaat een medewerker in z’n eentje bij cliënten langs, hoe combineer je dat met intensieve begeleiding? Directeur Romeo Berghout: “Je merkt dat je als werkgever niet alleen staat, dat ze bij de gemeente de kandidaat kennen én de regelgeving. We voelden ons echt ondersteund.”

Eerste kandidaat. Later ook een tweede. En binnenkort een derde?

Gesprekken met Annemieke volgde, over hoe ze dit konden inrichten. En toen startte de eerste kandidaat: Rowana. Zij doet het huishouden bij twee cliënten. Later komt daar Anne bij, die een diploma als helpende heeft en behalve huishoudelijk werk ook persoonlijke verzorging doet. Beide staan geregistreerd in het doelgroepenregister van het UWV en vallen dus onder de banenafspraak. De banenafspraak is de landelijke afspraak uit 2015 om binnen tien jaar 125.000 mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Op dit moment zijn er gesprekken over de plaatsing van een derde kandidaat bij de Versterking.

‘Iedereen is blij met haar’

Of het goed gaat met de twee? Dat moeten we Pablo vragen, zegt directeur Romeo Berghout. Pablo is een cliënt van Anne en blijkt vol lof: “Iedereen thuis is blij met haar, ze is helemaal opgenomen in de familie, zo erg dat ik haar gisteren aan iemand voorstelde als: hier is mijn dochter.” Zowel Rowana als Anne hebben inmiddels een vast contract gekregen, voor onbepaalde tijd. Het bewijst dat ze prima werk doen. Én het bewijst dat de Versterking, klein of niet, haar missie durft waar te maken.

Creatief durven zijn

Voor Annemieke was er genoeg reden de Versterking te nomineren voor de Participatiepenning. “Ze nemen de kandidaten serieus, hún kansen en mogelijkheden zijn het uitgangspunt. Maar om dat te doen moet het bedrijf zelf ook ontwikkelen, creatief zijn, openstaan voor feedback. Dat vind ik het mooie aan de Versterking.’ De Versterking heeft ambitie, is bezig uit te breiden in Amsterdam en het Gooi en zoekt nauwere samenwerking met Pro Almere, de praktijkschool waarvan leerlingen vaak terecht komen in het doelgroepenregister.

Participatiepenning

Op 19 mei, tijdens het Ondernemersgala op Urk, wordt bekend gemaakt welke Flevolandse werkgever de Participatiepenning ontvangt. De penning is de bekroning van een bedrijf dat excelleert in sociaal ondernemerschap. In 2016 werd de prijs voor het eerst uitgereikt. Er zijn 6 werkgevers uit de regio genomineerd. Wethouders van alle gemeentes in Flevoland plus vertegenwoordigers van UWV, VNO-NCW, FNV en CNV zitten in de jury. Samen vormen ze het bestuur van het Regionaal Werkbedrijf Flevoland.

Een stad waarin iedereen zijn talent kan inzetten

De gemeente Almere werkt aan een stad waarin iedereen zijn talent kan benutten door betaald werk. Oók mensen met een beperking hebben wat bij te dragen aan een bedrijf en aan de stad. Daarom zijn we blij dat steeds meer bedrijven kiezen voor een inclusieve organisatie, mét mensen met een beperking. De gemeente Almere kan helpen met matching en begeleiding op de werkvloer.