Start realisatie Eemvallei-Zuid

Foto: VVV Almere

Provincie Flevoland meldt een nieuwe mijlpaal in het programma Nieuwe Natuur: op 5 juli is de realisatieovereenkomst voor het project Eemvallei-Zuid getekend. Dit project is in een samenwerkingsverband van verschillende projectindieners uitgewerkt tot één integraal Nieuwe Natuurproject. Aan de ondertekening van deze realisatieovereenkomst is een complex traject van ontwerpen, samenwerken, onderhandelen en afspraken maken voorafgegaan, waarbij ook gemeente Almere en het Rijksvastgoedbedrijf een belangrijke rol hebben gespeeld. Al deze partijen waren vertegenwoordigd op de toekomstige locatie van het natuurproject, waar zij de samenwerking bekrachtigden met het tekenen van het projectbord.

Eemvallei-Zuid is gebaseerd op de projectplannen van vier verschillende projectindieners. Zij hebben bij de start van het programma Nieuwe Natuur hun eigen natuurideeën bij de provincie ingediend. Omdat deze projecten allemaal een locatie in het Oosterwoldgebied bij Almere op het oog hadden en ze elkaar konden aanvullen en versterken, heeft de provincie hen gevraagd om gezamenlijk op te trekken in de verdere planuitwerking. Die samenwerking heeft geresulteerd in het unieke natuurproject Eemvallei-Zuid. De basis, de spreekwoordelijke ketting, is het projectidee De Eemvallei van Staatsbosbeheer. De ideeën voor De Speelwildernis, Voedselbossen en Natuurboerderij Vliervelden zijn hier volledig in geïntegreerd, als kralen die de ketting extra glans geven.

Een randvoorwaarde voor de realisatieovereenkomst was het beschikbaar krijgen van de grond op de juiste plaats in het Oosterwold. Omdat de spelregels van het programma Oosterwold en die van Nieuwe Natuur niet naadloos op elkaar aansloten, is veel afstemming nodig geweest tussen de gemeente Almere en de provincie. Daarnaast heeft de provincie een intensief traject met het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) doorlopen, om de juiste grond beschikbaar te krijgen. Het programma Nieuwe Natuur heeft gronden uit het voormalig Oostvaarderswold beschikbaar gesteld aan de projectindieners, die konden worden ingezet voor ruiling met de gronden op de juiste plek in het Oosterwoldgebied. Provincie Flevoland en Rijksvastgoedbedrijf hebben de grondruil die nodig was voor verschillende Nieuwe Natuur-projecten uitgewerkt tot een eerste grote grondtransactie. Resultaat daarvan is dat afgelopen week 450 hectare grond van eigenaar is gewisseld, een van de grootste grondtransacties in de geschiedenis van Flevoland.

Gedeputeerde Jan-Nico Appelman is trots op het resultaat: “Met zoveel partijen en verschillende belangen tot een goed resultaat komen is niet gemakkelijk. De realisatieovereenkomst symboliseert voor mij een nieuwe werkwijze, waarbij de wil om er samen uit te komen de basis is.”

Met het programma Nieuwe Natuur stelt de provincie Flevoland particulieren en natuurorganisaties in staat zelf toegankelijke en beleefbare natuur te ontwikkelen. Nieuwe natuur, die ontstaat vanuit de behoefte van Flevolanders. Natuur dicht bij hun eigen woonomgeving. En natuur die op termijn zelfstandig en zonder overheidssteun door de betrokken burgers en organisaties wordt beheerd.