Start afbouw Woonlastenfonds is begonnen

Foto: vvd almere

Het Woonlastenfonds is sinds 1997 een doorn in het oog van de Almeerse VVD, omdat het geen echte oplossing is voor het probleem dat we hebben. Wat is dan het probleem? VVD Vice- fractievoorzitter Irene van Hooff schreef er een interessant artikel over. Volgens haar heeft Almere te weinig betaalbare huurwoningen.

”Wat houdt de oude oplossing in? Een paar tientjes ‘korting’ per maand op je huur. De gemeente doet daarmee aan inkomensondersteuning en dat hoort volgens de VVD niet bij haar takenpakket. Daarnaast is het een regeling zonder uitzicht op afbouw.

Voor ons was het daarom belangrijk om in deze collegeperiode met woningbouwcorporaties tot prestatieafspraken te komen om meer betaalbare huurwoningen bij te bouwen en/of om de huren aan te passen, zodat huurders minder snel leeglopen op hun woonlasten. De resultaten daarvan worden inmiddels zichtbaar en dat geeft ons de mogelijkheid om op een andere manier naar dit maatschappelijke vraagstuk te kijken.

Wij pleiten al jaren voor een integraal armoedebeleid waarbij je inwoners helpt om uit de financiële problemen te komen. Voor de VVD betekent dat, dat je mensen een perspectief biedt waarbij de zelfredzaamheid wordt vergroot. Geen vis, maar een hengel. Dus wanneer je in een te dure huurwoning zit, probeer je te verhuizen naar een betaalbaarder alternatief. Binnen het huidige systeem is er echter geen prikkel om dit te faciliteren. Terwijl mensen juist zo geholpen zijn, wanneer ze kunnen verhuizen.

Dankzij een motie die wij samen met het CDA hebben ingediend, gaat het college nu werken aan een plan om hier meer op te sturen. De koppeling met het armoedebeleid maakt dat wij straks in staat zijn om mensen een ander perspectief te geven. Dat is waar we het voor doen en daar zijn we ontzettend trots op!”