Stadsbestuur komt later met nieuw voorstel afvalinzameling

Foto: Pixabay

Het college van burgemeester en wethouder heeft voorlopig een punt gezet achter het eigen voorstel om te werken met het Diftar-systeem. Dat blijkt uit de Politieke Markt van donderdagavond. Al jaren zoekt de gemeente een systeem om al het afval van de stad in te zamelen en te verwerken. Nu gebeurt dat nog op twee verschillende manieren: PMD+ en Diftar.

Diftar

“Diftar staat voor ‘gedifferentieerde tarieven’ waarbij per huishouden geregistreerd wordt hoeveel afval aangeboden wordt en hoe meer afval een burger aanbiedt hoe hoger de afvalstoffenheffing zal zijn. Omgekeerd levert betere afvalscheiding en het aanbieden van minder afval een lagere variabele afvalstoffenheffing op”, zo staat op internet (Wikipedia, CC BY-SA 3.0). In een onderzoek dat de gemeente liet uitvoeren door een adviesbureau komt Diftar positief uit de bus. De gemeente vindt dit een goede methode om ‘de afvalberg flink in te perken’. Toch wordt er nu een andere keuze gemaakt.

Gemeenteraad

De gemeenteraad heeft laten weten niets te voelen voor het Diftar-systeem. Het college legt zich daar nu bij neer. PMD+ zou veel populairder zijn onder de gemeenteraadsleden. De gemeente heeft in enkele wijken al proeven uitgevoerd met PMD+. Die leveren positieve resultaten op. In de Sieradenbuurt en de Filmwijk wordt er nu met dit systeem gewerkt.

PMD+ staat voor plastic, metaal/blik, drinkpakken en restafval en is gebaseerd op nascheiding, waarbij huishoudens al deze afvalfracties in één gezamenlijke bak doen. Huishoudens betalen daarbij een vast tarief.

Kosten

Toch zetten veel raadsleden vraagtekens bij de financiering van PMD+. Het plan is om dat komende maanden te onderzoeken. Verwacht wordt dat het college in april 2021 met een nieuw voorstel komt.

Meer: Almere Stad