‘Schuldsanering moet veel sneller beginnen’

Foto: eigen archief
Volgens onze minister president Rutte gaat het goed met ons land. Bij de Schuldsanering merken ze daar niets van. Volgens Henk Dekkers van stichting NL Bemiddeling is het de hoogste tijd voor verandering van de aanpak. We gingen met deze specialist in gesprek
Waarom duurt het zo lang voordat iemand geholpen wordt.
‘Op het moment dat iemand zich aanmeld, is er alleen registratie van de persoon. dan krijgt de persoon na enige tijd de opdracht om de schulden kenbaar te maken en in te leveren. deze periode duurt 6 weken. dan komt er een oproep om van de gemeente of NVVK lid om uitleg te geven over de ontstane schulden. Er wordt op dat moment nog niets gedaan aan de schulden of het benaderen  van de schuldeisers. volgende opdracht is dat de schuldenaar een budgetcursus gaat doen. inmiddels zitten we al in de 6 maanden. de schuldenaar moet nog steeds zelf de schuldeisers van zich af houden. dan ligt alles stil. Het is nu afwachten of en wanneer er actie genomen wordt. De tijd die hiermee verstrijkt kan 16 to 24 maanden duren. Er zijn zelfs voorbeelden dat het nog langer duurt. en waarom omdat er geen aandacht is of de motivatie er snel iets aan te doen. Er is voor de gemeente of NVVK leden geen enkele noodzaak om sneller te werken. Zij krijgen subsidie en er geen noodzaak of dwang om mensen sneller te begeleiden naar een schuldenvrije toekomst. De schuldenaar heeft een nummer en geen naam. onbekend maakt onbemind.
Is er zeker bij senioren nog altijd sprake van schaamte.
,Absoluut is er schaamte. wanneer wij een senior moeten helpen met de schulden, mag dit vooral niet bekend worden bij de kinderen of kennissen. Er rollen veel tranen bij de senioren omdat zij niet begrijpen hoe het zover kon komen.
Noem eens een treffend voorbeeld van te laat aan de bel trekken vanwege schaamte.
,Er meldde zich een vrouw van 72 jaar bij ons kantoor. Ik ben daar naar toe gegaan en ontmoette een vrouw van 72 zeer verdrietig omdat zij er geen gat meer in zag. Omdat ik een man ben heb ik voorgesteld dat mijn collega Danny( vrouw ) haar verder ging begeleiden. Deze vrouw schaamde zich zo erg dat zij eigenlijk te laat aan de bel trok voor hulp. De oorzaak van de schulden, er gaat iets stuk en er is eigenlijk geen geld voor vervanging. vaste lasten worden niet betaald.
De huisbaas wilde dat zij haar huis ging verlaten vanwege achterstand huur. En zo waren er meer achterstanden maar huur is altijd nummer één. Je huis is nog steeds je veilige haven. Wij zijn 4 maanden bezig geweest om iedere schuldeiser te benaderen en een voorstel te doen. Dat is ook gelukt en vooral met de verhuurder zodat er geen angst meer was dat er een uitzetting zou komen. Danny ging elke week naar deze cliënt toe om haar een beetje te ondersteunen. Want ook psychisch ging het niet goed. Deze cliënt hebben wij anderhalf jaar begeleid maar helaas overleed zij aan gevolgen van een ziekte.
Ook toen hebben wij de verantwoordelijkheid genomen om het huis leeg op te leveren aan de verhuurder en hulp gegeven aan de begrafenis.
Wat zou de politiek anders moeten doen voor deze kwetsbare groep.
,De politiek staat zover van de werkelijkheid af dat er voor deze groep helaas geen vangnetten zijn. De politiek zou zich meer moeten verdiepen in de senior om te ontdekken dat er meer gedaan moet worden en dat het ook herkend wordt wat er bij ouderen leeft. Wij, als zijnde  stichting NL Bemiddeling zijn niet alleen verantwoordelijk voor de afhandeling van de schuldenlast van onze cliënten maar ook betrokken op het maatschappelijke vlak en zijn derhalve nauw betrokken als het gaat om huisvestingsproblemen, werkgerelateerde problemen of problemen van psychische aard. Tevens proberen wij een contact te onderhouden wat als doel heeft een sociale controle.
Hoe zie jij de toekomst voor deze groep als er niet snel wordt ingegrepen.
,Dan zie ik deze grote groep van ouderen afglijden naar een onacceptabel bestaan. We zeggen wel eens dat de politiek zich moet schamen omdat er geen enkele aandacht is voor de senioren maar eigenlijk moeten we ons allemaal het lot aantrekken van onze senioren. Maar deze groep schreeuwt niet zo hard en daarom is er veel verborgen leed dat het voetlicht niet vind. Wij vinden dit een zeer zorgelijke ontwikkeling.
Waar kunnen mensen hulp inroepen.
,Ik kan wel uitleggen waar ze hulp zouden moeten kunnen inroepen echter gezien de ontwikkeling van de verharde maatschappij  zijn deze oplossingen nog niet aanwezig. Ik zeg altijd “wanneer je het probleem eigen maakt en herkend , kun je ook een oplossing aan bieden aan een groep die dat nodig heeft”. sociale controle bij senioren is een absolute noodzaak.
Stichting NL Bemiddeling  020- 3030 523    www.nlbemiddeling.nl