Van schulden naar perspectief

Foto: Gemeente Almere

Problematische schulden hebben een verwoestend effect op het leven van Almeerders. Niet alleen op het leven van de schuldenaar, maar ook op dat van hun kinderen, familie, vrienden, hulpverleners en zelfs dat van deurwaarders en schuldeisers. De ervaring leert dat mensen te laat hulp zoeken én dat het moeilijk is om nieuw, aangeleerd gedrag voor het voorkomen van schulden vol te houden. In de nieuwe aanpak schulden, getiteld ‘Van schulden naar perspectief’ wordt dan ook extra ingezet op (vroeg)signalering en nazorg.

Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat twee op de vijf huishoudens achterloopt met zijn betalingen. Een op de vijf huishoudens heeft dusdanig ernstige achterstanden dat er sprake is van betalingsproblemen. De cijfers zijn verontrustend en maken schuldenproblematiek tot een breed maatschappelijk probleem. Om het op te lossen is dan ook een brede maatschappelijke inzet nodig. Voor deze nieuwe aanpak hebben wij input gekregen van maatschappelijke partners uit de stad, de gemeenteraad, de Adviesraad Sociaal Domein, maar ook van de belanghebbenden zelf, waaronder schuldeisers, bewindvoerders en schuldenaars.

Uitgangspunten

De uitgangspunten van de aanpak zijn: proactief, integraal, realistisch, activerend, duurzaam en op maat. Wij willen mensen een ‘hengel in plaats van een vis’ geven (activerend), niet alleen helpen bij schulden maar vooral ook heel gericht het gesprek met hen aangaan (maatwerk). Wij willen financiële problemen vroeg (h)erkennen en hebben daarbij alle partners in de stad – van hulpverleners en vrijwilligers tot schuldeisers – nodig (proactief en integraal). Wij bieden intensievere nazorgtrajecten, zodat mensen hulp krijgen om nieuw geleerd gedrag vast te houden (realistisch en duurzaam). De nieuwe aanpak sluit met deze uitgangspunten goed aan op de Almeerse veranderstrategie, die ten doel heeft om de financiële redzaamheid van Almeerders te vergroten.

Voorkomen van overerving

Met de veranderstrategie en deze nieuwe aanpak willen wij ook de overerving van armoede en schulden doorbreken. Wij willen voorkomen dat armoede, schulden en de bijbehorende misère van generatie op generatie in gezinnen wordt doorgegeven. Daarom blijft Almere ook inzetten op het aanleren van gezond financieel gedrag via onder andere scholen en het jeugdwerk.