Samenwerkingsovereenkomst Flevo Campus

Foto: gemeente Almere

De gemeente Almere, de provincie Flevoland, de stichting Aeres Groep en Stichting Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS) gaan in de komende jaren intensief samenwerken om de Flevo Campus te realiseren. Om dit voornemen vast te leggen zal een samenwerkingsovereenkomst worden gesloten. De Flevo Campus is van belang voor de doorontwikkeling van de stad, zoals wordt vorm gegeven in de plannen voor Almere 2.0.

Om in de komende twee jaar daadwerkelijk te komen tot een gerichte intensivering van de samenwerking is een effectief bestuur nodig met een professioneel programmabureau en een slagvaardige programmadirecteur. Het college vraagt de raad mee te denken over de intensivering van de samenwerking en de mogelijke verzelfstandiging van de organisatie in 2020 en heeft daartoe een agendaverzoek ingediend. In de overeenkomst wordt daarnaast opgenomen dat de ontwikkeling van de Flevo Campus in 2019 wordt geƫvalueerd.

De bedoeling is dat de Flevo Campus in 2022, het jaar van de Floriade, in belangrijke mate gefinancierd wordt uit private middelen.