Resultaten TNO-onderzoek zonnewoningen bekend

Foto: gemeente Almere

Het TNO-onderzoek naar het effect van het Oranjehuis op het rendement van de zonnepanelen (en een windturbine) van de woningen aan de Roald Amundsenstraat is afgerond. De gemeente liet het onderzoek uitvoeren naar aanleiding van zorgen van bewoners. Daarnaast is onder meer een klankbordgroep ingesteld voor de omwonenden.

Een Oranje Huis is een blijf-van-m’n-lijf-huis nieuwe stijl. Het is een opvangplek voor vrouwen en kinderen die te maken hebben met huiselijk geweld. Nieuw is dat het probleem van huiselijk geweld niet langer wordt verstopt op een geheime locatie. Een Oranje Huis is zichtbaar en herkenbaar.

Omwonenden voelden zich overvallen door de komst van het Oranjehuis in Europakwartier West en zowel de functie als de hoogte van het pand waren aanleiding tot zorg. Inmiddels heeft de Blijfgroep een klankbordgroep ingesteld om eventuele overlast in de omgeving te voorkomen of snel aan te pakken. Vandaag tijdens de burendag kunnen omwonenden alvast kennismaken met het Oranje Huis, de medewerkers en de ondersteuning en hulpverlening die het Oranje Huis biedt. Belangstellenden worden in kleine groepjes rondgeleid door het huis en worden geïnformeerd over de opvang, het ambulante werk, kinderwerk en de Oranje Huis methodiek. De cliënten verhuizen in de loop van juli naar het pand.

Half februari sprak wethouder Herrema met bewoners van de Roald Amundsenstraat, onder andere over het effect van het Oranjehuis op het rendement van hun zonnepanelen. Toen werd de afspraak gemaakt een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren. Eind februari hebben bewoners samen met de gemeente de onderzoeksvragen opgesteld. Dit onderzoek is uitgevoerd door TNO en is nu afgerond. TNO heeft de resultaten toegelicht aan de bewoners tijdens een bijeenkomst op 28 juni 2017. Betrokken bewoners die hier niet bij aanwezig waren worden schriftelijk geïnformeerd.

Uit het onderzoek van TNO blijkt dat er bij 14 woningen sprake is van een meetbaar effect op het rendement van de zonnepanelen. Het effect op de woning die het dichtst bij het Oranjehuis staat blijkt het grootst: 98 kWh per jaar, wat een verlies betekent van ongeveer 24 euro per jaar. Bij de overige woningen heeft TNO een kleiner effect gemeten: tussen de 9,50 en 0,24 euro per jaar. In overleg met de betrokken bewoners compenseert de gemeente dit verlies bij voorkeur in de vorm van een pakket aan duurzame maatregelen. Zodat het effect niet alleen financieel maar ook in termen van CO2-uitstoot wordt gecompenseerd.

Verder heeft de gemeente aangeboden om in overleg met de bewoners en een landschapsarchitect te kijken naar mogelijkheden voor meer groenaanplant in de openbare ruimte.