Respect heeft vraagtekens bij formatie in Almere

Respect!Almere heeft kennis genomen van het verslag van informateur Art van der Steur en van de daaraanvolgend door de VVD gemaakte keuzes voor de vorming van een college in Almere. Het spijt fractievoorzitter Rene Eekhuis dat er in eerste aanleg geen plaats is voor zijn partij. “Enerzijds is Respect!Almere immers óók een winstpartij en anderzijds zijn de vijf beoogde coalitiepartijen allen zgn. ‘landelijke’ partijen met de daarbij vaak gebruikelijke en mogelijk blokkerende landelijke invloeden en/of belangen die haaks kunnen staan op de gemeentelijke belangen in Almere. Respect!Almere zou daarin – met alle respect – een rol kunnen spelen”, aldus Eekhuis.

Respect!Almere heeft kennis genomen van het verslag van informateur Art van der Steur en van de daaraanvolgend door de VVD gemaakte keuzes voor de vorming van een college in Almere. Het spijt fractievoorzitter Rene Eekhuis dat er in eerste aanleg geen plaats is voor zijn partij. “Enerzijds is Respect!Almere immers óók een winstpartij en anderzijds zijn de vijf beoogde coalitiepartijen allen zgn. ‘landelijke’ partijen met de daarbij vaak gebruikelijke en mogelijk blokkerende landelijke invloeden en/of belangen die haaks kunnen staan op de gemeentelijke belangen in Almere. Respect!Almere zou daarin – met alle respect – een rol kunnen spelen”, aldus Eekhuis.

Gelet op het feit dat informateur Dhr. Art van der Steur in zijn verslag aangeeft dat alle partijen – inclusief Respect!Almere – een uitbreiding van het college naar 6 of 7 wethouders wenselijk achten, ziet Respect!Almere goede mogelijkheden om alsnog aan de door de VVD voorgestelde samenstelling van de coalitie deel te nemen; uiteraard op dan nader af te spreken condities binnen de door de informateur geschetste structuur en sfeer. Eekhuis: “Mocht deze formatie onverhoopt op niets uitlopen – en dat is met de nogal linkse signatuur van de door de VVD beoogde coalitiepartijen (PvdA – D66 en Groen Links) zeker niet uitgesloten – dan is Respect!Almere uiteraard bereid om via een andere route de mogelijkheden voor deelname aan een stabiele coalitie te bespreken”.