Respect Almere heeft veel kandidaten

Met bijna het dubbele aantal van de minimaal benodigde steunbetuigingen voor deelname van Respect Almere aan de komende Gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart, was het enthousiasme en de steun van Almeerders bijzonder groot. Daarmee is Respect Almere de eerste gemeentelijke afdeling van de landelijke politieke partij Respect Nederland.

Voormalig inwoner en ereburger van Almere Gerdwin Lammers (rechts op de foto), die in december 2016 Respect Nederland oprichtte in de geest van Pim Fortuyn, was de eerste die Respect Almere lijsttrekker Rene Eekhuis (links) met de definitieve deelname aan de komende verkiezingen feliciteerde. Lammers daarover:”Het wordt nieuwe politieke partijen niet gemakkelijk gemaakt om zich te registreren. Zo moeten inwoners van de Gemeente bijvoorbeeld in persoon naar het stadhuis om hun handtekening te zetten en hun steun te bekrachtigen. Rene en zijn toekomstige fractie hebben zich echter enorm ingezet en onze politieke standpunten voor Almere werden alom gewaardeerd”.

Volgens Eekhuis en Lammers zijn veel kiezers de bestaande politieke partijen behoorlijk beu. Er worden – over de hoofden van de inwoners heen – beslissingen genomen over de leefomgeving in Almere waar veel Almeerders niet achter staan. “Respect Almere gaat voor ándere prioriteiten die een beter Almere opleveren”, legt Rene Eekhuis uit. “Er moet steeds opnieuw goed gekeken worden waar de beschikbare financiële middelen aan uitgegeven worden en of dat wel aan zaken besteed wordt die bij de inwoners en bij direct betrokkenen prioriteit hebben. De Floriade 2022 is er daar één van”, benadrukt lijsttrekker Eekhuis, “Die moet er zeker niet komen en dat kunnen we bij voldoende steun in de raad na de verkiezingen nog voorkomen.”

Respect Almere is wel voorstander van de verlaging van lokale belasting en wil de hondenbelasting afschaffen. Ook in de alsmaar stijgende subsidies kan het mes volgens de nieuwe politeke partij. Eekhuis: “Als je bereid bent om andere prioriteiten te stellen dat is er in beginsel ruimte te creëren om die te financieren. Natuurlijk moeten er soms keuzes gemaakt worden en dan is het tijd om de Almeerse bevolking daarover direct te raadplegen. “Wij kijken eerst naar de inkomsten en passen daar de uitgaven op aan. Dat moeten Almeerders thuis ook met hun huishoudboekje. We gaan niet beginnen met uitgeven en dan de burgers opzadelen met hogere belastingen. Dat is de omgedraaide wereld. Bovendien kan, last but not least , ook op het overheidsapparaat zélf bezuinigd worden. De overheid moet zo klein mogelijk zijn en de belastingen zo laag mogelijk”, aldus Eekhuis, die met veel vertrouwen uitkijkt naar de verkiezingen op 21 maart a.s.

Foto: Oprichter Respect Nederland en ereburger van Almere Gerdwin Lammers (r) feliciteert lijsttrekker Rene Eekhuis (l) van Respect Almere.