Reizende portretten tentoonstelling op zes grote NS stations

Foto: egon Schiele

FACE TIME: reizende portretten tentoonstelling op zes grote NS stations
Deze bijzondere tentoonstelling is vandaag feestelijk geopend, en is te bezichtigen tot 12 oktober.

Stichting Kunst en Cultuur in Beweging bereikt een groot publiek door NS stations te
voorzien van kunst en cultuur met het thema ‘Identiteit in de samenleving’.
Tot 8 december 2017 is op zes grote NS stations in Nederland de reizende portretten tentoonstelling FACE TIME te zien. De
tentoonstelling is te zien in de stationshal van Amsterdam Amstel, Almere, Den Haag
Centraal, Breda, Zwolle en Arnhem. Deze tentoonstelling, gemaakt door Dutch National
Portrait Gallery, is onderdeel van het project ‘Identiteit in de samenleving’ van Stichting Kunst
en Cultuur in Beweging. Elke twee weken reist de tentoonstelling naar een andere stad. Per
dag komen meer dan 250.000 reizigers hierdoor in aanraking met kunst en cultuur. Daarbij
vinden een aantal culturele activiteiten plaats op ieder station en in elke stad die wordt
aangedaan. De activiteiten bestaan uit dans, schilderen, fotografie, film, theater, fashion en
multimedia. Door multidisciplinaire activiteiten in te zetten op stations, waarin de verbinding
met het publiek wordt gezocht, intensiveert het de beleving van de openbare ruimte en is er
ruimte voor dialoog. Behalve NS en Dutch National Portrait Gallery levert een groot aantal
musea, onderwijs- en culturele instellingen en kunstenaars een bijdrage aan het project, met
als doel een groot publiek te bereiken met kunst en cultuur in de openbare ruimte.

FACE TIME
In FACE TIME reageren zes fotografen op zes schilderijen uit zes museumcollecties. De
nieuwe generatie portrettisten leggen connecties tussen oude en nieuwe kunst en slaan een
brug tussen kunstwerken en mensen. FACE TIME toont het niet aflatende belang om op
vooroordelen en verschillen te blijven reflecteren en te blijven werken aan een samenleving
waarin men niet alleen tolerant is, maar ook respect opbrengt voor degene die afwijkt.
Achtergrond
Diversiteit in een samenleving brengt vooroordelen met zich mee. Hoeveel weten we
eigenlijk van elkaar? Hoe zien we onze eigen identiteit ten opzichte van die van de ander?
En wat verbindt ons? Kunst en cultuur is bij uitstek het terrein waar mensen elkaar en
zichzelf tegen kunnen komen. Door kunst en cultuur in de openbare ruimte van NS stations
te plaatsen en zo naar een groot publiek te brengen wordt het thema identiteit in de
samenleving belicht. Het doel van Kunst en Cultuur in Beweging is om via kunst en cultuur
bij te dragen aan een samenleving waarin we elkaar niet alleen tolereren maar ook
waarderen en respecteren, ondanks, en misschien wel dankzij, onze verschillen.

Culturele activiteiten op ieder station
Op elk station waar de portretten te zien zijn, organiseert stichting Kunst en Cultuur in
Beweging culturele activiteiten rondom het thema identiteit in de samenleving. Door
multidisciplinaire activiteiten in te zetten ontstaat verbinding met het publiek en wordt het
station een plek waar een groot publiek geïnspireerd kan raken. Ook zijn er workshops op
locatie waarin de thema’s identiteit en de diversiteit van de samenleving op diverse vlakken
onder de aandacht worden gebracht.

Online platform
Zowel het reizende publiek als onderwijsinstellingen worden uitgenodigd deel te nemen aan
het interactieve online programma via de website, waarin alle achtergrondinformatie te zien
en beluisteren is via o.a. podcasts en filmpjes. Er is een educatief programma beschikbaar
voor culturele- en onderwijsinstellingen waar leerlingen van primair- en voortgezet onderwijs
interactief aan kunnen deelnemen.