PVV: College heeft informatie over de Floriade verborgen gehouden.

Foto:

Het college heeft de bezwaren die de RvC had van de Floriade BV verborgen gehouden voor de gemeenteraad. De PVV heeft dat geconcludeerd aan de hand van briefwisselingen tussen de gemeente en de BV, die toegankelijk zijn gemaakt voor raadsleden. Het is volgens de partij een politieke afdwaling dat de raad (hoogste orgaan binnen de gemeente) niet is ingelicht.

Het college wilde vorig jaar de verslagen van de RvC niet aanvragen. Hierdoor ontstond er vorig jaar oktober een pittig debat daarover. Doordat er geen verslagen waren, kon de raad het college niet controleren en dus ook niet weten waarom de RvC was opgestapt. De correspondentie tussen de Floriade BV en de gemeente is ondertussen wel bekend gemaakt, de notulen daarentegen nog niet. Alleen de raadsleden hebben toegang tot de correspondenties.

Discussie
Doordat de correspondentie nu beschikbaar is, heeft de PVV de reden om donderdag een debat aan te vragen. Hierom wordt het helder dat de Floriade BV grote hindernissen zag bij het aanleggen van panden op het terrein van de Floriade. Ze dachten dat dit een negatieve uitwerking zou hebben op de aantallen die het evenement bezoeken. De RvC zou het gevaar om met Amvest een samenwerking aan te gaan ook aangestipt hebben. De PVV constateert dat zonder zeggenschap van de BV er toezegging gedaan is aan Amvest dat het gebied wordt uitgebreid. Wethouder Lodders stelt op 18 oktober het volgende: ‘De documenten geven in de ogen van de PVV een duidelijk beeld van de verhoudingen tussen het college en de Floriade BV. ‘Dat die verhouding niet goed was wordt pijnlijk duidelijk (…) Uiteindelijk heeft de Floriade BV Amvest als samenwerkingspartner resoluut afgewezen. Dit was de directe aanleiding voor het aftreden van de RvC. Niet “een koerswijziging ten opzichte van haar oorspronkelijke toezichthoudende opdracht. De partij vindt dat de zaken voorheen anders waren dan toen het college het aan de raad mededeelde.
College opzettelijk niet volledig
De PVV stelt dat alle tegenargumenten van de RvC en de BV door het college zijn weggelaten van de raad, hierdoor kon de raad het college niet toetsen.  ‘Tegenspraak van de raad wordt niet op prijs gesteld, zoals ook tegenspraak vanuit de BV niet op prijs werd gesteld’, aldus de PVV. ‘De BV en de RvC zijn weggezet als onwetend, ouderwets en hun kritiek is van tafel geveegd zonder ook maar de raad te hebben bereikt. Uit de documenten is duidelijk te lezen dat het college bewust onvolledig is geweest in de informatie die zij aan de raad heeft verstrekt. En ze maken pijnlijk zichtbaar dat een kritische houding niet acceptabel was en is in dit project. De PVV-fractie heeft behoefte hierover plenair met de raad te kunnen spreken.’

Donderdagavond 7 februari om 21:30 gaat de partij met de raad praten in het stadhuis.