Pabo en Windesheim trainen interne begeleiders basisonderwijs in nieuwe vaardigheden

Foto: Kaboompics/cc-by-cc0

Er is een maatwerk professionaliseringstraject ontwikkeld voor interne begeleiders dat zich richt op specifieke Almeerse problematiek.

Interne begeleiders in het basisonderwijs zijn de kwaliteitsspecialisten van hun school, de onderzoekers en mede-ontwikkelaars van onderwijsleerprocessen. Ze dragen bij aan de ontwikkeling van het kind. In de afgelopen jaren is hun rol uitgebreid naar het ondersteunen van leerkrachten en het sparringpartner zijn op directieniveau, maar interne begeleiders uit Almere waren nog niet voldoende toegerust op die rol. Het professionaliseringstraject geeft hen handvaten voor hun veranderende takenpakket. Docenten van de Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo) van Windesheim Flevoland verzorgden twee jaar lang de trainingen. In het professionaliseringstraject lag de focus op drie verschillende onderdelen: veranderkunde, omgaan met gedrag en didactische verdieping op het gebied van taal en rekenen. Onlangs rondden 29 interne begeleiders van de Almeerse Scholen Groep (ASG), Prisma en Scholengroep Katholiek Onderwijs (SKO) Flevoland en Veluwe het professionaliseringstraject af tijdens de slotbijeenkomst op de hogeschool.

Van Achterstand naar Voorsprong

Wethouder van Onderwijs Ren√© Peeters onderstreepte tijdens de slotconferentie bij Windesheim Flevoland het belang van het professionaliseringstraject: ‘De professionalisering van de interne begeleiders is een onderdeel van de gehele kwaliteitsaanpak Van Achterstand naar Voorsprong, het plan van aanpak van de gemeente en de schoolbesturen om de kwaliteit van het onderwijs in Almere op orde te brengen. Een intern begeleider is belangrijk binnen een school om zoveel mogelijk leerlingen binnen het reguliere onderwijs les te kunnen laten volgen door toezicht op en inrichting van het kwaliteitssysteem van de school. De intern begeleider kan leerlingen met een lichte of zware zorgvraag ondersteunen in het onderwijs. Ik vind het goed dat de opleiding zo is opgezet dat de interne begeleider juist ook de leerkrachten kan meenemen in zijn of haar expertise door kennisoverdracht.’

Onderzoek naar leeropbrengsten

Uniek aan het traject is ook dat de deelnemers van het project zelf onderzoek doen naar de leeropbrengsten. ‘Ik heb vooral geleerd hoe belangrijk het is om eerst goed te kijken wat er aan de hand is en literatuur te lezen’, aldus een van de deelnemende interne begeleiders. Riejet van Til, kwaliteitszorgmedewerker van ASG: ‘Het is als interne begeleider van groot belang om professioneel zelfvertrouwen te hebben. Je hebt een coachverhouding met de leden van je team.’

Bericht overgenomen van: