Overeenkomst tussen Camping Waterhout en gemeente Almere

Foto: gemeente Almere

Camping Waterhout en de gemeente Almere hebben overeenstemming bereikt over de datum waarop de gemeente weer de beschikking krijgt over de grond van de huidige locatie van camping Waterhout. Camping Waterhout mag nog tot uiterlijk 1 november 2018 op deze plek blijven.

Tineke Fokkens, eigenaresse van de camping: “Wij zijn eruit met gemeente. Vinden het jammer dat wij weggaan. Wij willen naar Noorderplassen en de gemeente is aan het onderzoeken of dat lukt, wij moeten natuurlijk rekening houden met de belangen van de omwonenden en andere organisaties”.

De camping blijft volgend jaar, seizoen 2018, nog gewoon op de huidige locatie en de gemeente onderzoekt of een verplaatsing naar Noorderplassen kan. Dit betekent dat de grond op tijd beschikbaar is voor de verbreding van de A6, de terreininrichting voor het evenement Floriade in 2022 en de stadswijk daarna. De gemeente zal zich komende periode maximaal inspannen de camping te behouden voor Almere. “Hiermee zetten we een belangrijke stap in de ontwikkeling van het gebied rond het Weerwater en naar het evenement Floriade”, zegt verantwoordelijk wethouder Tjeerd Herrema, “en ik ben blij dat we op deze manier de camping een nieuw perspectief kunnen bieden.”

In de vaststellingsovereenkomst zijn ook afspraken gemaakt over voorwaarden rond een mogelijke verhuizing naar Schateiland in Noorderplassen. Dit gebied kwam er tijdens een onderzoek door bureau Facet als beste uit om een nieuwe camping te starten. De afgelopen periode heeft de gemeente de mogelijkheden van de locatie Schateiland verder onderzocht. Uit dit onderzoek bleek dat realisatie van de camping op Schateiland in principe haalbaar is. Inmiddels lopen er gesprekken met vertegenwoordigers van huiseigenaren, ondernemers, (natuur)organisaties en de provincie.