Ouderen en rolstoelafhankelijken moeten optimaal meedoen

Foto: CDA Flevoland

CDA Almere vraagt zich af of ouderen en rolstoelafhankelijken wel optimaal kunnen meedoen in de samenleving. De partij ontvangt allerlei klachten over het WMO-vervoer door taxi Salders en hulpmiddelenleverancier Welzorg. Daarom hebben de Christen Democraten het college gevraagd of deze partners voldoen aan de uitvoeringscriteria.

De klachten gaan vooral over foutieve planningen, waardoor taxi’s en of hulpmiddelen te laat komen. Ook zou niet altijd de juiste taxi komen voorrijden, waardoor grote rolstoelen er niet inpassen. Of er worden de verkeerde onderdelen geleverd. Dit alles zorgt ervoor dat de hulpbehoevende lang moet wachten, te laat komt op afspraken of deze zelfs moeten afzeggen. “Wij zijn benieuwd of het college deze klachten herkent en hier verbeterpunten ziet.”, legt fractie-assistent Lesley van Hilten uit.

Daarnaast hebben hulpbehoevenden het CDA verteld zich bij tijd en wijle onheus bejegend te voelen door beide organisaties, waardoor zij niet verder komen met hun hulpvraag. “We snappen dat het een en ander zich niet altijd eenvoudig laat organiseren, maar prettig te woord gestaan worden mag je wel verwachten”, aldus Van Hilten. “Daarom willen we ook weten of eventuele geschillen enkel een zaak betreft tussen hulpbehoevende en dienstverlener. Of dat er nog iemand een interveniërende rol zou kunnen hebben, zoals bijvoorbeeld het wijkteam.”